Şiir tercümesi yapılırken nelere dikkat edilir?

Edebi eserlerin tercümesi belki tıbbi tercüme kadar hayati önemde olmasa da okuyucusu eserden soğutan nice başarısız tercümeler vardır. Aslında bu da bir anlamda ölüm sayılabilir. Sanat insana haz veren bir olgudur. Şiir ise sanatın en zevkli, en içten ve en çarpıcı bölümlerinden biri kabul edilir. Birçok okuyucu aylarca bekledikleri edebi eserlerde, mütercimin azizliği yüzünden hayal […]

Prospektüs Tercümelerinde Niçin Hata Yapılmamalıdır?

Tercüme edebiyat, tıp, eğitim gibi birçok alanda başvurulan bir uygulamadır. Diller arası birçok konuda aktarım yapılmasını sağlayan tercüme yapılırken bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Güncel hayat ile ilgili günübirlik işlevi olan yazılarda meydana gelen çeviri hataları çok fazla önemli değildir. Ancak tıp, bilim gibi alanlarda yapılacak çeviri hataları sonucu manevi kayıplar meydana gelebilmektedir. Prospektüsler sağlık alanında […]

Dergi Tercümesinin Okuyucular Açısından Önemi Nedir?

Tercüme yapmak zor bir iştir. Birçok şeyin tercümesi yapılabilir. Dergi tercümesi de bunlardan biridir. Bu tercümeyi yapmak da her tercüme işi gibi zor bir iştir. Çünkü bu tercüme sadece çevirmeni ilgilendiren bir durum değildir. Dergi okuyucularını da yakından ilgilendiren bu tercüme okuyucular açısından nasıl bir önem arz etmektedir peki? Dergi tercümesi yapmak için öncelikle derginin […]

Noter tasdikli tercüme kimlere, nerelere yaptırılabilir?

Noter tasdikli tercüme yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercüme çeşididir. Resmi makam onayı gereken sözleşme, ticari görüşmeler, transkiript, nüfus kayıt örneği, ticaret sicil gazetesi, sicil kaydı, ehliyet ve ya kimlikli ilgili resmi dokümanlar, diploma, tutanak, imza sirküleri, vekâletname, pasaport ve benzeri resmi olarak onay gerektiren belgelerin noterden yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesidir.

Noter Tasdikli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Noter tasdikli tercüme hayatımızın her alanında gerekli olabilecek, ihtiyaç duyabileceğimiz bir yoldur. Belgelerimize resmi yollardan geçerlilik kazandırabilmek için noter tasdikli olmasına ihtiyaç vardır. Yapılacak tercümenin kabul edilebilmesi için, mutlaka güvenilir bir yeminli tercüme bürosu ile çalışmalı ve çevirilerimizi noter onayı ile yaptırmalıyız. Zaten yeminli tercümanlarca yapılmayan tercümeleri, noterler onaylamayacak ve tercümemiz kabul görmeyecektir. Mağdur olmamak […]

Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup, bildiği yabancı dili ispat edecek diploma gibi belgelere sahip olan tercümanlar bir notere başvurup, noter vasıtasıyla bir tutanak tutulmasını isterler. Tutulacak olan bu tutanakta o yabancı dili çok iyi bildiğini ve yapacağı çevirilerin noter garantisinde olduğunu, insanlara noter tasdikli işlem yapacağını ve bu şekilde çevirinin geçerli olduğunu anlatır. Bu işlemi yapan […]

Film Ve Dizi Tercümeleri

Tercüme sektörüne sadece iş anlaşmaları ya da ülkeler arası anlaşmalarda kullanılan bir sektör olarak bakmak yanlış olur. Zaten tercüme sektörü yalnız bu şekilde değerlendirilen bir sektör olsaydı şu anki gibi büyüyüp dallanarak gelişmiş bir sektör haline gelmezdi. Bu bağlamda gümrük tercümesi de, kitap tercümesi de, konsolosluk tercümesi de ve buna benzer daha birçok tercüme de […]

Rusça Tercümenin Kullanıldığı Alanlar

Hemen her sektörde eğer küresel bir işle uğraşıyorsanız dil oldukça önemlidir. Zira yurt dışına açılmak farklı ülkelerle iş ilişkilerine girmek için dilin etkisi tartışılmaz. Sadece iletişim kurmak için bile dilin ne kadar önemli olduğunu bilmekte yarar var. Hal böyle olunca bu tarz sektörlerde büyük önem taşıyan tercüme sektöründen de yararlanmak büyük önem taşır. Gelişen teknoloji […]

Rusça Tercümenin Sektördeki Yeri

Gerek gelişen teknoloji gerekse de gelişen iletişim imkânları ile birlikte ülkeler arasında sınır duvarları kalmaya başladı. Bununla beraber ülkeler arasında ticari ilişkilerinde artık çok basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olması küresel ekonomide bir köprü oluşturulmasını sağlandı. Bu bağlamda sadece ülkeler arasında değil farklı ülkelerin insanları arasında da bu köprüler kurulmaya başladı. Özellikle son dönemde iyiden iyiye […]

Yeminli Tercümanlar

Tercüme sektöründe birçok çalışma alanı vardır. Bunlar arasında serbest çalışma, tercüme büroları aracılığı ile çalışma veya yeminli tercüman olarak çalışma gibi birçok çalışma şekli seçimi yapabilirsiniz. Tüm bunların dışında yeminli tercümanların ayrı bir yeri vardır. Çünkü yeminli tercümanlar sıradan bir tercümana göre çok daha fazla sorumluluğu ve çok daha fazla yetkisi bulunmaktadır. Doğal olarak bu […]