Tercüme

Günümüzde artık hemen herkes yabancı bir dili öğrenmeye, bilmeye çalışmaktadır. Yabancı dil eğitimini çok kısa sürede vereceklerini söyleyen kurumlar, insanlara sadece dilbilgisi seviyesinde bir eğitim vererek, sadece cümle kurmasını ve iletişim halinde olmasını sağlarlar. Bu seviye de eğitim almış olmak, çevirmenlik yapmak için yeterli değildir. Çevirmen olmak, bir dile yeterince hakim olup, dilin kültürünü, geçmişini […]

tercüme aşamaları

Tercüme ihtiyacı ilk aşamada iki farklı kültür arasındaki bilgi edinme ihtiyacı ile oluşur. Birbirlerinin dillerinden anlamayan iki kültür, öğrenmek istedikleri bilgileri bir tercüman aracılığı ile gerçekleştirmek ister.  Tercüman burada iki kültürü bağlayan köprü durumundadır. Bu aşamada doğru yapılacak bir çeviri uluslar için oldukça fayda sağlayacak önemli bir unsurdur. Anlam farkı yaşatmadan, doğru aktarılan bilgiler ışığında […]

tercüme fiyatları

Tercüme fiyatları ülkemizde 492 sayılı harçlar kanunu gereğince, 12 punto büyüklüğünde bir sayfa yirmi satır ya da boşluksuz 1000 karakter veya 180 sözcük üzerinden bir sayfa olarak değerlendirilir. Eğer tercüme yapılacak metin her hangi bir teknik bilgi ya da uzmanlık gerektirmiyorsa, yukarıdaki gibi fiyatlandırılması esastır. Çeviri yapılacak metnin içeriğinde yer alan konuların uzmanlık ve teknik […]

tercüme büroları

Tercüme büroları, birçok yabancı dilin anadile çevrilebilmesi için kişi ve kurumlara hizmet veren merkezlerdir. Bu büroların çalışırken uyguladıkları birtakım kurallar vardır. Bu kurallar uyulduğu sürece de bürolar iyi para kazanabilmektedirler. Tercüme büroları, kendilerine iletilen bir çeviri işini öncelikle bu çevirinin konusuyla ilgili profesyonelleşmiş bir tercümana ya da mütercime verirler. Bu tercümeyi istenilen zamanda yetiştirmek önemli […]

Mütercimlik mi yoksa tercümanlık mı?

Üniversite tercihiyle başlayan bu yol ayrımı, kişinin karakteristik özelliklerinden tutunda bu işi ne kadar yoğun yapmak istediği, kariyerinde nereye kadar yükselmek istediği hatta ne kadar kazanmak istediği ile ilgili bir konudur. Tercümanlık yapan bazı kimselerin, hiçbir yüksek öğretim kurumunda diploma almamış sadece anadili seviyesinde bildiği bire yabancı dil niteliği ile serbest olarak çalışabildiğini biliyoruz. Mütercimlik […]

Sözlü tercüme

Sözlü tercüme gündelik hayatımızda her zaman ihtiyaç duyabileceğimiz bir tercüme türüdür. Oldukça zor koşullarda gerçekleştirilen bu tercüme çeşidi, yabancı dil bilgisi yanında, pek çok konuda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu bilgileri güncel tutulması da oldukça önemlidir. Tercümanın hızlı anlama, düşünme ve konuşma kabiliyetinin çeviriye akıcılık katacağı da söylenebilir. Gelişen teknolojiler sebebiyle artık insanlarımız, uluslararası ilişkilere […]

ispanyolca tercüme

Tercüme yapmak başlı başına zor bir iştir. Tercüme yapılacak birçok dil vardır. İspanyolca da bu dillerden biridir. İspanyolca tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususları şu şekilde sıralamak mümkündür: İspanyolca tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki, sözcüğün eril ya da dişil olup olmadığıdır. Eğer bir kelime dişilse başına “la” alır, erilse […]

İngilizce Tercümeye Neden Daha Çok Başvurulur?

Uluslar arası alanda İngilizce evrensel dil olarak kendini kabul ettirmiştir. Hemen hemen tüm ülkeler dış ticaret gibi yabancı ülkeler ile etkileşimde olacakları işlerde yabancı dil olarak İngilizceyi tercih etmektedir. İngilizcenin tüm bu faaliyetlerde kullanılmasının sebebi bu dili neredeyse bilmeyen ülkenin hiç olmamasıdır. En küçük, geride kalmış ülkeden en büyük, en gelişmiş ülkelere kadar birçok ülke […]

dil çiftleri tercüme

Günümüz teknoloji çağı olduğu için, dünyanın her ülkesinden insanlar birbiri ile iletişim halinde olma şansını yakalıyorlar. Bu gerek iş alanlarında ticari bir iletişim, gerekse sosyal olarak iletişim kurma isteği, ister resmi bir gereklilik gereği olsun, bu çeviri yapılacak dil çiftleri sürekli olarak artış göstermektedir. Düne kadar evrensel bir dil olan İngilizce ‘den, tüm dünya dillerine […]

Edebi Tercüme Neden Gereklidir?

Edebi tercüme, edebi ve sanat dallarındaki metinleri kaynak dilden, hedef dile çevirmektir. Edebi tercüme oldukça hassas olan bir çeviri türüdür. Tercümanın hem kaynak dile, hem de hedef dile hakim olması, aynı zamanda iki kültürün tüm özelliklerini bilmesi gerekir. Eserleri orijinal dilleri ile okuyup, anlamak mümkün olamayacağı için, çevirisi yapılmak suretiyle okuyucuların hizmetine sunmak büyük bir […]