Akademik Çeviriler

Akademik çeviri olarak adlandırılan çeviriler tez, araştırma, makale, teorik deneme, yazışma, kitaplar ve ödevler, incelemeler ve raporlar gibi eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan her türlü dökümanın özellikle yazılı çevirisini kapsar. Bu konularda çeviri yaptırırken, çevirmenin bu konularda ilgisi ya da eğitimi olması oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse, matematik eğitimi bulunmayan bir kişi sizin istediğiniz çeviriyi yapsa dahi, kendisi konuyla ilgili gerekli kültüre sahip olmadığı için anlamın üstünkörü verildiği bir metinle karşınıza çıkması ihtimali oldukça yüksektir. Biyoloji, fizik, kimya, işletme gibi kendi başına bilim olan alanlarda yapılacak çalışmalarda terminoloji vermek yetmeyebilir. Bu konularda çalışan çevirmenlerin alan kültürünün olması hem işin daha kaliteli olmasına, hem de daha çabuk teslim edilmesine olanak sağlar. Alansal çeviri yapacak eğitimde kişilerin bulunması sıkıntılı bir süreç olduğundan, hem çevirmenlerin çalışabilecekleri alanlarda bilgilerini güncel tutması, hem de bu alanlarda iş verecek olanların çevirmenlere dil yeteneği dışındaki alanlarda yardımcı olması olumlu sonuçlar verecektir.

Akademik çevirinin kesin doğruluk ve anlam açıklığı dışındaki bir diğer önemli şartı da kavramları doğru terminolojiye göre çevirmektir. Bir sözcüğün birden fazla anlamı olması sadece bizim dilimize özgü bir durum değildir, bu yüzden sözcüklerin yan ve terim anlamları içinden en uygun olanına göre alan elektronik ürünler olduğunda İngilizce çeviri ve Korece çeviri de aynı oranda değerli hale gelir. Patent çevirisi, kendi içinde de alanlara ayrılır. Eğer üretilmiş ya da getirtilmiş olan ürün yeni ise patent ya da faydalı model çevirisi olarak adlandırılan işleme tabi tutulur. Bu çeviri teknik özellikleri içerecek şekilde yapılır. Bir başka alanı olan marka Çevirisinde ise sahip olunan ya da satın alınacak/temsil edilecek ürün veya hizmete dair slogan, logo, işaretler vb. konularda çeviri yapılır. Ayrıca unvanların denk oldukları karşılıklara çevirisi de bu alanın konuları arasındadır. Endüstriyel tasarım çevirisi ya da dizayn çevirisi olarak adlandırılan çeviriler ise ürünlerin dış görünüşünü ve marka bilinirliğini korumaya yönelik patentlerin çevirisini konu eder. Bu alanın terminolojisi Faydalı Ürün Patentinden daha farklıdır. Bir diğer önemli alt dalıysa yerel/özel tescil çevirisi ya da coğrafi işaret Tescili çevirisi de denilen, özel bir bölgede üretilen, başka bir yörede bulunmayan, ya da bir bölgenin şöhret kazanmış ürünlerinin patent ve tescilleriyle ilgilenen dalıdır. Bu alanda özellikle küreselleşmesini tamamlamamış, daha ufak ülkeler ile küresel pazarda tek markayla popüler olmuş ülkelerin dilleri oldukça sık gerekir: Avrupa’da Romence çeviri, Polonyaca çeviri, Hırvatça çeviri gibi yetenekler bu alanda çok sık gerekli olur.

Share
This