Arapça Tercüme Yapmak

Arapça tercüme yapmak İngilizce, Almanca gibi dillerden çeviri yapmaktan daha zordur. Tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken birtakım durumlar vardır. Bu durumlar göz önünde bulundurulmadığı takdirde çeviriyi başarılı bir şekilde yapmak mümkün olmamaktadır.

Arapça tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken ilk husus, Arap alfabesinde birbirine benzeyen harflerin karıştırılmamasıdır. Örneğin, ayın ve gayın harfleri birbirine benzemektedir. Gayının üstünde yalnızca bir nokta vardır. Arap alfabesinde bunun gibi birçok örnek vermek mümkündür. Bu nedenle harfleri karıştırmamak için yapılabilecek tek şey, alfabeyi ezberlemektir. Alfabe ezberlendiği takdirde bu tür bir sorunla karşılaşılmayacaktır.

Arapça tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da Arapçada bulunan ses işaretleridir. Bunlar şedde, üstün, ötre, cezm ve tenvin olarak adlandırılır. Örneğin, bir harfin üzerinde şedde varsa o harf iki kere okunmaktadır. Harf iki kere okunmazsa hem telaffuz hatası yapılmış olur hem de yazım hatası yapılmış olur, bazense tek harfle okunduğunda farklı bir anlama gelebilir. Arapça tercüme yapılırken tercüman ya da mütercimin göz önünde bulundurması gereken durumlardan biri de gramere ve Arapçanın dil kurallarına dikkat etmektir. Arapçanın grameri diğer yabancı dillere nazaran daha karmaşıktır. Aynı zamanda Arapçada sözcükler farklı şekillerde çekimlenmektedir. Bu nedenle sözcüğün nerede, hangi şekilde çekimleneceğine de dikkat etmek gerekmektedir. Zira bunlara dikkat edilmezse verilmesi istenen anlam verilemez.

Arapça tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken konuların sonuncusu da kişinin uzmanlık alanına göre iş verilmesidir. Yani bir tercüman ya da mütercim kendisini edebi tercüme alanında geliştirmişse bu kişiye tıbbi tercüme verilmemelidir. Çünkü böyle bir durumda yapılan çeviri bir anlam ifade etmeyecek ve bu nedenle de mütercim ya da tercümandan beklenen performans da alınamayacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edildiği takdirde yapılan Arapça tercüme hem çeviri hizmeti almak isteyen kişiye fayda sağlar hem de tercümeyi yapan kişinin kendine olan öz güveni artar. Yapmanız gereken, söz edilen hususlara dikkat etmek iyi bir tercüme yapmaya giden tek yoldur, bu nedenle tercüme yaparken bu durumlar göz önünde bulundurulmalı ve bu kurallara uyulmalıdır.

Share
This