Ardıl Tercüme Nedir?

Birçok amaçla diller arasındaki iletişimi sağlayabilmek için verilen çeviri hizmetleri tercümanlık hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Tercümanlık alanında, çeviri işlerini yürütmek birkaç grup olarak ayrılabilmektedir. Simültane yani eş zamanlı tercüme ve ardıl tercüme sözlü tercüme kapsamında en yaygın olarak bahsedilen gruplardandır. Her iki grupta da tercümanın konuşmacı ile aynı anda aynı yerde bulunması gerekmektedir. Bu nedenle yazılı tercüme ile kıyaslandıklarında daha zor yürütülen bir tercüme alanıdır. Tercüme hizmetlerinde özellikle hedef dil ve kaynak dil tanımlarını bilmek gerekmektedir. Hedef dil tercümanın çevirisini sunacağı dildir. Tercümanın kullandığı dilden konuşmacının diline aktarması kaynak dilden hedef dile çevirmek olarak düşünülebilir. Bu durumda hedef dil de tercümanın çeviri yaptığı dil olarak tanımlanabilir.

Tekrar sözlü tercüme çeşitlerine dönersek, ardıl ve simültane tercümede hedef dilden kaynak dile ulaşmak konuşmacının sözleri ile aynı sırada olmaktadır. Ancak ardıl tercüme, tercümanın konuşmacının söylediklerini not alıp/ dinleyip,  birkaç cümle halinde çevirmesi ile gerçekleştirilir. Bu tercüme şekline genellikle çeviri yapılacak alandaki konunun kısa, genel ve resmi olmaması durumunda, teknik kelimelerin kullanılmaması durumunda yapılması mümkün olmaktadır.

Ardıl Tercüme Yapabilmek için Gereklilikler

Ardıl tercüme yapacak bir çevirmenin yazılı çevirmene göre biraz daha kapsamlı bilgi ve yeteneğe sahip olması gerektiği söylenebilir. Çünkü yazılı çeviride herhangi bir metni ya da belgeyi çevirirken bir kaynağa başvurmak ve yardım almak mümkünken, ardıl çeviri gibi diğer sözlü tercüme çeşitlerinde de bu durum mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ardıl tercüme yapacak tercümanın, hızlı anlama ve kavrama yetisine, gelişmiş bir konuşma, dinleme ve kavrama yetisine, doğru telaffuza sahip olması çok önemlidir. Aksi takdirde, her ne kadar resmi olmayan yerlerde tercih edilen bir çeviri şekli olsa da istenmeyen sonuçların ortaya çıkması mümkün olabilir.

Share
This

Post a comment