Bireysel çalışan tercümanlar

Tercümanlık ofisleri ve yeminli tercüme- mütercimlik büroları bünyelerinde çalışan tercümanların ve mütercimlerin üniversite eğitimi almış ve diploma sahibi olmaları gerekmektedir. Fakat herhangi bir yabancı dili iyi derecede konuşabilen ve anlayabilen bazı kimseler de serbest tercümanlık yapabilirler. Serbest çalışan tercümanlar gerekli izin ve belgeleri olmamaları halinde şirket prosedürü uygulayamazlar. Hizmet bedeli olarak saatlik, günlük fiyat belirlerler. Yazılı çeviri yapacaklar ise de bu belgeyi bazen göz kararı, bazen tercüme şirketlerinin uyguladığı sistem olan kelime sayısına göre, sayfa sayısına göre yahut da belgenin zorluk derecesine göre ücretlendirme yapabilirler.

Serbest tercüman için en uygun çalışma alanı turizm sektörü olarak kendini gösterir. Bireysel çalışma şartlarına uygun zamanlarda bu hizmeti verebilecek rehber- tercümanlar bir takım turizm şirketlerinde part-time maaş ile çalışabildikleri gibi bazı dış bağlantılı kurumsal şirketler için de bu hizmeti günlük ücret karşılığı yaparlar. Kısa bir mektup, açıklama, anlaşma, katalog, broşür gibi teknik bilgiye çok fazla ihtiyaç hissedilmeyen belge ve bilgi içeren yazıların tercümesi için serbest çalışan bir tercümanla anlaşılabilir. Yine turistik geziler için, rehber eşliğinde veya tercümanın rehberlik yapabilme yeteneği varsa turizm sektöründe, iş gezileri için ülkemize gelen yabancı işadamları ve onların aileleri ile ilgilenmek amaçlı da serbest tercüman desteği alınabilir.

Son zamanlarda turist rehberleri için çıkan bir karar, hizmet kalitesini arttırmak ve bağımsız çalışan turist rehberlerini de sosyal güvence çatısı altına almak amaçlı yeniden düzenlenmiştir. Bu karara göre; serbest çalışan turist rehberlerinin yabancı dil bilme şartı ve iki yıl görev yaparak belge alma şartıyla hizmet verebilmeleri konusunda devletin izin verdiği bir sektör haline gelmiştir. Küçük iş toplantılarında tercümanın yeteneği ile bağlantılı olmak üzere herhangi bir yetki belgesi aranmaksızın serbest çalışan bir tercümana başvurulabilir.

Share
This