Çeviri bilim nedir?

Çeviri bilim çeviri sözlü ve yazılı çeviriyi teori, betimleme ve uygulama bakımında konu alan beşeri bilim dalıdır çeviriye çeşitli konularda yardımcı olarak destekler. Bu konular; metin dil bilim filoloji, felsefe, karşılaştırmalı edebiyat, tarih gibi konuları kapsamaktadır.

Çeviri bilim, betimleyici alan, uygulama alanı ve kuramsal alan gibi çeşitli alanlara ayrılmaktadır.

Çevir herhangi bir kaynak metinin diğer bir dile çevrilmesi yani önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde metni yeniden yaratma çabasına dayanmaktadır. Örneğin Türk dilinde yazılmış bir romanın İngilizce tercümesinin yapılması gibi. Çevirinin incelenmesi ise; yeni metnin (yani İngilizce tercümesi yapılmış roman) kaynak metin (romanın orjinali) ile karşılaştırılarak betimlenmesi ve tercüme süresince tercümeyi ve tercümeyi yapan kişiyi etkileyen koşulların incelenmesi anlamına gelmektedir.

Pek bilinmese de bu alanda uğraş veren pek çok çeviri kuramcısı çeşitli çalışmalar yaparak çeviri işine katkıda bulunmuş ve bulunmaktadır. Bu şekilde çeviriye ve çevirmene olan güven ve sadakat de artmakta çeviriler daha doğru bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde Osmanlıdan bu yana çeviri çeşitli durumlardan dolayı zaman zaman gelişmiş fakat zaman zaman da bu konudaki çalışmalar duraksamıştı. Fakat son dönemlerde bu konuya olan ihtiyaç çeşitli sebeplerden dolayı artmış ve artmaktadır. Son zamanlarda artan çeşitli ithalat ve ihracat durumlarından dolayı İngilizce tercüme ayrı bir önem kazanmıştır.

İngilizce çeviri hızla önem kazanmaya devam ederken hala yanlış tercümeler yapılmakta ve bu durum hoş olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple her dil bilen çevir işine girişmemeli işi uzmanına bırakmalıdır. Uzman kişiler çeviri yaparken bu işin teknik yönünü çok iyi takip etmekte ve bilimsel kurallarına uygun olarak bu işi devam ettirmektedirler. Çeviri bilim ile çeviride gerçekleşen ilerleme ve gelişmeleri takip eden uzmanlar gerek İngilizce tercüme gerekse diğer dillerde çeviri yapan tercümanlar kendilerini geliştirerek bu işe devam etmektedir.

Share
This

Post a comment