Tercüme Büroları

Tercüme büroları, yabancı bir dilden anadile çeviri hizmeti veren kurumlardır. Bu kurumlar, her zaman en iyiyi yapmayı hedeflerler. Bürolarda kaliteli bir hizmet vermek için elbette profesyonel bir kadroya ihtiyaç vardır. Bu kadroyu oluşturmak için de bazı kriterler öne sürülmektedir.

İyi bir hizmet vermek isteyen bir tercüme bürosu öncelikle disiplinli olmalıdır. Şöyle ki örneğin, 2 gün içinde teslim edilmesi gereken bir iş geldi. Bu iş, çevirinin konusuyla ilgili olarak profesyonelleşmiş bir mütercime verildikten sonra mütercimden işin 2 gün içinde bitirilmesi istenir. Tercüme işi eğer istenilen zamanda bitirilmezse bu işin verildiği mütercim zaman konusuyla ilgili olarak uyarılmalıdır. Hatta bu durum birkaç kez daha tekrar edilirse bu çalışanla yolları ayırmak gerekmektedir. Çünkü bu durum profesyonelliğe uygun olmayan bir durumdur.

Tercüme bürolarının kaliteli bir hizmet verebilmek için uygulanması gereken bir diğer durum ise her alanda hizmet vermektir. Yani sadece tercüme diyip geçmemek lazım. Ticari, tıbbi, eş zamanlı, ardıl vb. her konuda tercüme hizmeti vermek bir tercüme bürosunda bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bir büro, ne kadar çok alanda hizmet veriyorsa o kadar çok tercih edilecektir. Daha iyi hizmet vermek isteyen bir tercüme bürosu çalışanlara iyi koşullar sağlamalıdır. Örneğin, büro ortamı çalışanlar için çok önemlidir. Aydınlık bir ortam olmalıdır. Tercüman ve mütercimlerin daha rahat çalışabilmesi için gürültülü bir ortamda ofis kurmaktan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca ofis ortamında strese yer verilmemelidir. Zira stresli bir ortamda çalışmak kimsenin tercih etmeyeceği bir durumdur.

Yukarıda anlatılanların yanı sıra bir de bürolarda her alandan uzmanlaşmış tercüman ve mütercimlerin bulunması gerekmektedir. Örneğin, tıbbi alanda eğitim almış bir tercümanınız yoksa sağlıkla ilgili bir konferans için size tercümanlık teklifi geldiğinde bu teklifi geri çevirmek zorunda kalırsınız. Halbuki her alandan bir uzmanı büronuz bünyesinde çalıştırırsanız hiçbir teklifi geri çevirmek durumunda kalmazsınız. Yani tıbbi, ticari ve edebi vb. her alandan bir profesyonel tercümanınız ve müterciminiz olursa hem daha kaliteli bir hizmet verebilirsiniz hem de daha çok kazanç sağlama şansına sahip olursunuz.

Share
This