Dergi tercümesi yayıncı

Bir dergiyi baştan aşağı yeniden tasarlamak, yeni yazılar yazmak ve bunu başarılı bir şekilde yapmak önemli bir durumdur. Derginin satışını düşünmek de bu işin cabası… Eğer onca emekle ortaya çıkartılan dergi bir de tutmazsa derginin yayıncısı için bu macera büyük bir hüsranla sonuçlanacaktır. Dergi tercümesi, bu nedenlerle tercih edilen bir tercüme çeşididir.

Dergi tercümesi yapılırken yayıncının göz önünde bulundurması gereken şey, yurt dışında da okurlar tarafından tercih edilen ve çok satılan bir derginin çevirisinin yapılmasıdır. Yayıncı eğer iyi bir dergi çevirisi yapılmasını sağlarsa yani tercümeyi yaptıracağı ekibin ya da kişinin uzman olmasına dikkat ederse bu derginin, yayınlanacağı ülkede de beklenen ilgiyi göremeyeceğini söylemek doğru olmaz. Dergi tercümesi de en az yeni bir dergi çıkarmak kadar zahmetli bir iştir. Dergiyi çıkarırken yayıncı nasıl bir riski göze alıyorsa bir derginin çevirisi işine girişildiğinde de yayıncı riskli bir işe girmektedir. Dolayısıyla yayıncının tercihleri bu noktada önem arz etmektedir. Çevirisi yapılacak dergiye seçerken, çeviriyi yapacak ekibi seçerken yayıncı dikkatli olmak durumundadır. Zira bu iş için dökeceği paraların ve harcayacağı emeklerin boşa gitmesini istemez.

Eğer yapılan bir dergi tercümesi iyi bir tiraj yapar ve yayınlanan ülkede okurların beğenisini kazanırsa bu durum yayıncı için gayet avantajlı bir durum olur. Yayıncı, derginin çevirisi yapıldıktan sonra derginin bir editör tarafından düzenlenmesini sağlamalıdır. Ayrıca dergi bir redaktör (düzeltmen) tarafından okunmalı ve herhangi bir hata varsa düzeltilmelidir. Bir dergi tercümesinin redaktör tarafından okunması önemli bir husustur. Çünkü derginin çevirisinin, tercüme bir dergi olduğu okunduğunda anlaşılmayacak kadar iyi olması gerekmektedir. Bu da ancak dergi çevirisinin okunarak dilin akıcı bir hale getirilmesi ve hataların giderilmesi ile mümkün olacaktır.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere iyi bir dergi tercümesi yapıldığı takdirde derginin tutmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Tabii ki yayıncının yapacağı reklam da burada önemli bir noktadır. Yurt dışında iyi satan bir dergi tercih edilir ve uzmanlar tarafından tercüme edilirse derginin satışının çok iyi olması bile beklenebilir.

Share
This

Post a comment