Dünya Tercüme Sektöründe Türkçe Tercümenin Yeri

Gelişen teknolojiyle beraber ticaret başta olmak üzere birçok alanda artık çok daha evrensel bir yapının var olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Japonya’da üretilen bir ürünü artık rahatlıkla Amerika’da ya da ülkemizde üretilen bir ürünü rahatlıkla Avrupa ülkelerinde görebiliyorsunuz. Haliyle ticaret başta olmak üzere birçok sektörde artık küreselleşme olduğunu söylemek gerekiyor. Oluşan bu küresel yapı ise bazı gereksinimleri de doğurmuyor değil. Özellikle ortaya çıkan yeni yapının en çok dil sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bu alanda teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin aslında dil sorununun çözümü için hala tercümanlara ihtiyaç duyulmakta. Kısacası tüm bunlarla beraber tercüme sektöründe yaşanan gelişmeler sayesinde son dönemin en çok başvurulan sektörlerinden biri tercüme sektörü olarak dikkat çekmektedir.

Her ne kadar sektörde bazı dillerde ön plana çıkıyor olsa da başta da belirttiğimiz gibi artık birçok alanda küresel bir yapının benimsenmiş olması bu noktada dünya üzerinden konuşulan hemen her dili önemli konuma getiriyor. Doğal olarak tercüme sektöründe de artık sadece belli başlı ana diller değil kısıtlı bir kesim tarafından konuşulan dillerde epey önemli hale geldi. Tabi ki son dönemin yükselen dillerinden biri olan Türkçe için de bu durum aynen geçerli. Son dönemde ülkemizin stratejik öneminin artmış olması, komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemizin direk muhatap ülke olarak görülmesi bunun dışında Avrupa ile yeni mülteci anlaşmalarının yapılması aslında Türkçe’ye duyulan önemin son dönemde bir hayli artmasına neden oldu. Bu durumda da haliyle dünya tercüme sektöründe Türkçe tercümesi de artık kendisine geniş bir pay bulmaya başladı. Sadece siyasi açıdan değil. Bunun dışında ülkemizin ticaret ve turizm alanında da yükseliş göstermesiyle beraber arık dünya genelinde ülkemizde konuşulan resmi dil olan Türkçe’nin tanınmasını ve bu alanda tercüme sektöründe dilimize düşen payın artmasını sağlamakta. Yakın gelecekte yapılan anlaşmalar sayesinde öneminin daha da artacağı düşünülen Türkçe için tercüme sektörünün yükselen dillerinden biri yorumunu da yapmamız gerekiyor.

Share
This

Post a comment