Edebi Tercüme Neden Gereklidir?

Edebi tercüme, edebi ve sanat dallarındaki metinleri kaynak dilden, hedef dile çevirmektir. Edebi tercüme oldukça hassas olan bir çeviri türüdür. Tercümanın hem kaynak dile, hem de hedef dile hakim olması, aynı zamanda iki kültürün tüm özelliklerini bilmesi gerekir. Eserleri orijinal dilleri ile okuyup, anlamak mümkün olamayacağı için, çevirisi yapılmak suretiyle okuyucuların hizmetine sunmak büyük bir özveri ve sorumluluk ister.

Metin konusunun araştırılması, cümlelerin, kelimelerin özümsenmesi ardından çevirinin yapılması ve son kontrolleri edebi çevirinin ortaya konması için çok önemli aşamalardır. Çevirmenlerin olası hatalarını, okurların tamamı anlayamaz. Fakat çeviri yapılan edebi metin yanlış bir şekilde aktarılmış olacağından, kültür etkileşimleri yanlış ve hatalı olacaktır. Özellikle şiirlerle ilgili edebi metinlerde ki çeviriler de, şiirin hedef dile aktarımı oldukça zordur. Edebi tercüme, eksiksiz bir metin çözümleme yapabilmeyi gerektirir. Hedef dilin yapısı, kişilerin okuma alışkanlıkları, algılamaları, kültürel ve dilsel yapılanması mutlaka dikkate alınması gereken bir durumdur. Edebi tercümeyi yapan çevirmen ancak bu şekilde oluşturacağı kendi metnini okuyucuların hizmetine sunabilir. Okuyucuların edebi eseri okurken alması gereken edebi hazzı almalarını sağlayabilir. Tercümanın yaratıcılığı, edebi eserlerin okuyuculara aktarımını doğru yapmaları edebiyata yapılmış bir hizmettir. Edebi metinlerin çevirisi, yaratıcı bir sürecin başlangıcıdır. Ortaya çıkan yeni metin okurların dünyasını şekillendirecek, onların dünya ile iletişim halinde olmalarını sağlayacaktır.

Tüm dünyada yayınlanmış olan edebi eserlerin, insanlara çok şey katacağı malumdur. Dillerini anlayamadığımız bu değerli eserlerin, deneyimli, konusunda uzman çevirmenler tarafından tercüme edilmesi insanlığa yapılan büyük bir hizmettir. İnsanlığın bir bütün olarak iletişim halinde olması, tüm dünyada uyumu ve barışı getirecektir.

Share
This