edebi tercüme yapabilmek

Farklı kültürlerden doğan diller, birbirine çevrilerek kültürlerin birbirlerinden faydalanmasına çalışılır. Her kültürün kendisine has hayat kültürleri, alışkanlıkları olduğu için çeviri yaparken, tercümanın bunu hissetmesi gerekir ki, hedef kitleye anlam kaybına uğratmadan aktarabilsin. Tercüme anlam yapısıyla bilgi alışverişidir. İnsanlar iletişim kurmak ve öğrenmek amacıyla tercüme yaptırırlar.

Tercüme birçok konuda yapılabilir. Edebiyat ve sanat dallarında yapılıyorsa edebi tercüme olarak adlandırılır. Bu tür tercümeler daha çok şiir, makale, tiyatro, dergi, kitap ve reklam metni gibi metinleri içerir. Bu tür metinler de duygu ağırlıklı bir anlatım olduğu için değişik dillere çevirisi oldukça güçtür. Mütercimlerin bu tür metinleri çevirebilmeleri, kelime haznesinin çok geniş ve o duygusal, lirik yapıya uygun olması gerekir. Kaynak dildeki anlatım tarzını birebir hedef dile aktarabilen mütercim bunu başarıyor denebilir. Bu meziyet kişilerin üniversitelerde aldıkları eğitime ilaveten, kendilerini geliştirmeleri ile ilgilidir. Edebiyat eğitimi de almış olan mütercimlerin edebi tercüme yapmakta zorlanmayacağını söylemeliyiz. Düz bir metin gibi çeviri yapmanın mümkün olmadığı bu tarz çeviriler, uzman bir mütercim tarafından edebi bilgi doğrultusunda tercüme edilmelidir. Metnin aslına sadık kalınarak, kelime vurgularının tam olarak yapılması, duyguların yazıya katılması, mecazi anlatımlar varsa bunların doğru aktarılması kusursuz bir tercüme ortay koyacaktır. Mütercimlerin geçmiş tecrübeleri de burada çok önemli bir husustur. Öğrenmiş olduğu bilgileri tercümelerine yansıtabilmiş çevirmenler başarıyı yakalamış demektir.

Mütercim tüm bu sayılan meziyetleri kendinde toplamadıkça, yaptığı edebi çeviriler amacına ulaşamaz. Kültürleri birleştiremez,  hedef kitlenin öğrenme ihtiyacını gideremez. Bu sebeple her zaman işinde uzmanlaşmış kurumsal firmalarla çalışmak, uzman mütercim kadrolarından faydalanmak gerekir.

Share
This