Fransızca tercüme

Fransızca,  Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri alt birimindeyken Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundadır. Köken olarak çok farklı olan bu iki dil, tercüme konusunda Fransızca Türkçeye göre daha zor bir dil olduğundan Fransızcanın tercümesi diğer dillerin tercümelerine göre daha zordur. Bu nedenlerden birkaçı şunlardır:

Fransızcada nesneler dişi, erkek ve ya çoğul, tekil diye ayrılır ve buna göre nesnelerin başına ‘la’, ‘le’ ve ya ‘les’ gelir. Örneğin; la pomme (elma) bir dişidir ve tekildir ve ya les stylos (kalem) bir erkektir ve çoğuldur. Türkçede böyle bir ayrım olmadığından Fransızca tercüme daha zordur.

Fransızca Türkçe gibi okunduğu şekilde yazılan bir dil değildir bu yüzden Fransızcada bazen bir harfi tanımlamak için 3,4 hatta bazen 5 harf kullanabiliriz. Örneğin; ils viennent(geliyorlar) . Sondaki ‘nnent’ sadece ‘n’ harfi olarak okunur. Ayrıca Fransızcada birçok aksan vardır ve söyleniş ve yazılış aksanlara göre farklılık gösterir. Bu da Fransız tercümeyi zorlaştıran bir diğer unsurdur. Dilek kipi diğer kiplere göre daha zordur ve günlü hayatta kullanılmaz. Günlük hayatta gel yada git değil bunun yerine gitmesini istiyorum ya da gelmesini istiyorum şeklinde kullanılır.

Türkçedeki üçüncü tekil şahıs ve ya üçüncü çoğul şahıs(o/onlar) kız, erkek bazı durumlarda da cansız nesne olarak üçe ayrılır. Fransızcada dilbilgisi hataları çoktur, anlayabilmek için dile hakim olmak gerekir. Türkçede sıfatlar nesneden önce gelirken, Fransızcada genellikle nesneden sonra gelir. Örnek: la pomme verte (yeşil vert demekken dişi bir nesne olduğu için telafuz değişir, -e harfi gelir) Türkçede devrik cümle anlamı bozmazken, Fransızcada devrik cümle kullanılmaz cümle yapısı değişmez.

Kelime açısından fakir bir dil ve deyim ve atasözlerini çevirmek çok zor çünkü çoğu dilde olduğu gibi çevrildiğinde aynı anlama gelmiyor. Örneğin ; ’tomber dans les pommes’ ifadesi kelime kelime çevirirsek elmaların içine düşmek anlamına gelirken aslında ‘bayılmak’ anlamında kullanılır. Fransızcanın yazılı farklılıkları yanında sözlü farklılıkları da vardır kelimelerdeki vurgu boğazdan gelir ve o sözcüğü düz bir şekilde söyleyemezsiniz. Bu ve bunun gibi farklılıklardan dolayı Fransız tercümesi diğer tercümelere oranla daha zordur.

Share
This