Her Tercüme Metnine Aynı Gözle Bakılmamalıdır?

Bu yazımızda ülkemizde tercüme büroları ve tercümanlar tarafından yapılan büyük hatalardan birisi olan her tercüme metnini aynı standartlar çerçevesinde değerlendirme konusuna eğilmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi tercüme hizmetleri sunmak, müşterilerden gelen metinlerin profesyonel anlamda başka bir dile aktarılmasından ibarettir. Teoride bu şekilde tanımlanan bu durum ülkemizde birçok kişi ve kurumu farklı noktalara iletmektedir.

Müşterilerden gelen çeviri metinlerine kısa bir göz attığımızda kitaplar, kataloglar, resmi evraklar, reklam ve tanıtım metinleri gibi birçok alanda farklı metin türlerinde çeviri işlemleri yürütülmektedir. Bu alanda sunulan hizmetlerin mevcut kalitelerinin her metin için aynı standartlara tabi olması, yapılan en büyük hatalardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Tercüme hizmeti sunulan bir matbu evraka uygulanan tercüme prosesi ile bir pazarlama metnini tercümesine aynı işlemler uygulanmamalıdır. Bu noktada metnin zorluk derecesi ve konusuna göre çeşitli süreçlerin uygulanması en doğru seçimlerden birisi olacaktır.

Bir pazarlama metninin tercümesinde çevirinin ardından bir hatta iki editör tarafından yapılacak düzeltme ve bir metin yazarı tarafından metnin irdelenmesi, en uygun çözümleri sunabilecek çözümlerden birisi olabilmektedir. Tercüme hizmetleri alanında teknik, tıbbi, ticari, acil olmak üzere tüm metinlere farklı seviyelerden ele almak günümüzde dikkat edilmesi gereken asli unsurlardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu noktada metnin yapısına göre atanacak tercümanın çeviride ki uzmanlık alanının belirlenmesi, editör sayısı, yerelleştirme uzman sayısı ve uzmanlıklarının belirlenmesi gibi birçok alanda dikkat edilmesi metnin kaliteli bir tercüme işlemine tabi tutulması için olmazsa olmazlar arasında ki yerini korumaktadır.

Tercüme hizmetleri alanında farklı çeviri türlerini üzerine farklı yaklaşımlar ve farklı çözümler sunulması gerekli olduğunun  altını çizmeye çalıştığımız bu yazımızda, sizlere sektör ile ilgili güncel bilgilerden bir başkasını sunduk.

Share
This