Hukuki Tercüme Hakkında En Çok Sorulanlar

Günümüzde pek çok kişi ve kurum birbirleri ile uluslararası olarak iletişim halindedir. Bu tip iletişim durumlarında pek çok amaçla çeviri işlemleri gerekebilir. Çeviri işlemlerinin çok net bir şekilde önem arz ettiği bilindiğinden bazı durumlarda çevirilerin önemi çok daha artmaktadır. Özellikle birbirleri ile ticari ilişkisi olan ya da yasal bir ilişki kuracak olan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu önemli çeviri tipleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de Hukuki Çeviri olarak bilinmektedir.

Yasal olarak pek çok belgenin çevirisine verilen ad Hukuki Çeviridir. Örneğin sözleşmeler, vekâletnameler, sicil belgeleri, yerel ve AB Mevzuatları, kanunlar ve yönetmelikler, mahkeme kararları, dava dosyaları, patent başvuruları, taahhütnameler, beyannameler ve hukuki yazışmalar ve benzeri pek çok tip belgenin çevirisi hukuki değeri olan çeviridir. Bu nedenle bu tip çeviriler Hukuki Çeviri olarak tanımlanır.  Belgelerin önemi ve durumundan dolayı bu tip çevirilerin kusursuz olması beklenir. Doğal olarak bunun sağlanması için de alanında uzman ve başarılı bir ekiple çalışmak mecburiyettir.

Hukuki çeviride olması ne gibi sonuçlar ortaya koyar?

En basiti zaman kaybı olmak üzere maddi ve hukuksal olarak pek çok zarar mevcuttur. Bugüne kadar bu tip çeviri işlemlerinin kesinlikle uzmanlık gerektiren işler olduğu ve herkes tarafından yapılamayacağı kesin olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sorun yaşamamak ve yok yere zan altında kalmamak adına, zaman kaybetmemek için daima uygun başarılı ekipler tercih edilir. Çevirilerin hatasız olması, tam ve kusursuz olması talep edildiğinden bu tip çeviri işlemlerinde sıkı bir kontrol gerekir. Hukuksal çeviriler tek bir kişinin elinden çıkmaz, denetlenir ve test edilir. Bu nedenle bu işlemlerin kusursuz olmasının bu tip önemli detaylara bağlı olduğu açıktır.

Günümüzde artık uluslararası işlemler son derece normal ve sıradan bir hale gelmiştir. Doğal olarak pek çok kişi ve kurum yurdumuz sınırları dışında kalanlar ile iletişim kurmaktadır. Bu tip durumlarda çok sayıda evrak, belge, metin ve konuşmanın tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu tip çeviri işlemlerinden biri de oldukça sık bir şekilde talep edilen bir işlem olan hukuki tercümedir.

Hukuksal değeri olan belgelerin çeviri işlemine hukuki tercüme denir. Pek çok alanda bu tip hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Örnek vermek gerekirse sözleşmeler, vekâletnameler, sicil belgeleri, yerel ve AB Mevzuatları, kanunlar ve yönetmelikler, mahkeme kararları, dava dosyaları, patent başvuruları, taahhütnameler, beyannameler ve hukuki yazışmaların tercümesi Hukuki Tercüme olarak tanımlanmaktadır. Bu tip belgelerin yasal değerinin olması ve ilgili yerlerde kullanılacak olmasından dolayı oldukça sık bir şekilde talep edilmesi oldukça normaldir. Bu tip işlemler çok sık bir şekilde talep edildiğinden pek çok kurum bu hizmeti vermektedir. Mağdur olmamak ve sorun yaşamamak adına daima uygun kurumlar ile çalışmak gerekir.

Hukuki Tercümelerde aranan nitelikler nelerdir?

Hukuki tercüme işlemlerinde hata yapılması kimi zaman yasal sonuçların ortaya çıkmasına varan çok kritik durumların ortaya çıkmasına ve zan altında kalınmasına neden olabilir. Doğal olarak daima bu tip işlemlerde doğru ve tam çeviri talep edilmektedir. Uzmanların çok sık bir şekilde dile getirdiği bu durumda yapılan en büyük uyarı çevirilerin tam ve eksiksiz olması, doğruluktan şaşılmamasıdır. Bu nedenle son derece önemli olan bu konuda hata olmaması için daima uygun nitelikte ekipler ile çalışmak gerekir aksi takdirde istenmeyen pek çok durumun oluşması olasıdır. Hukuki tercüme işlemleri konuya hakim ve tecrübeli bir ekip tarafından yerine getirilmelidir.

Share
This