hukuki tercümeler

Hukuki tercümeler son derece dikkat gerektiren bir konudur. Çoğunlukla dış bağlantılı özel şirketlerin, iki farklı uyruklu insanın anlaşma, sözleşme, boşanma, alacak verecek davaları gibi yine iki dili ve ülkeyi yargı sistemlerine uyuşacak şekilde karşı karşıya getirmektir. Tercüme hiç tartışmasız ciddi bir iştir fakat çevirisi yapılacak belgenin insanların canı, malı, hürriyeti ve şahsiyetini doğrudan ilgilendiren bazı alanlar vardır ki gerçekten bu tür tercümelerde yapılan en küçük bir yanlışlık tahmin bile edilmeyecek derecede kötü sonuçlar getirebilir. Mesela başta tıbbi tercüme, teknik tercüme ve hukuki tercüme bu konuda verilecek en iyi örnekler olup, her biri uzmanı olmayan kişiler tarafından eksik ve ya hatalı tercüme edilmeleri durumunda bazen geri dönüşü olmayan felaketlere yol açabilir.

Hukuki alan; insanların mal güvenlikleri, ticari hayatları, hatta özgürlüklerini dahi etkileyecek bir alandır. İkili ilişkilerin aynı ülke şartlarında bile sorun olabileceği hassas bir terazide incelenmesi gerektiği tüm dünyada kabul edilen bir gerçektir. Hukuki tercümeye son yıllarda en fazla ihtiyaç duyanlar, dış bağlantılı ticaret yapan özel şirketlerdir. Farklı ülkelerdeki iki şirketin aralarında yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, şirket evlilikleri, borçlanmalar, şirket fesleri, ortaklıklar gibi pek çok mesele de hukuk terminolojisine hâkim tercümanlara başvurulmaktadır.

Hukuki tercümenin en ince çizgisi, tercümanın özellikle hukuk terimlerini anlaması ve açıkça hedef dilde dile getirebilmesidir. Yasal terimler kendi dilinde bile herkesin anlayabileceği bir alan değildir. Bu yüzden hukuki bir belgeyi mutlaka terminolojiyi çok iyi bilen bir tercümanın yapması gerekmektedir. Tercümanın böyle ciddi bir evrak üzerinde tereddüt ettiği terim, müşterisinin aleyhine anlayacağı bir durum olabilir. Bu durumda tercüman, müşterisiyle sürekli temas halinde olmalı, gerekirse her kelimenin anlamını defalarca gözden geçirmelidir. Hukuki belgede geçen isimler, tarihler, ticari belge ise ürün bilgileri ve ödemeler, borçlar doğru kronolojide takip edilmelidir.

 

Share
This