İngilizce Tercümeye Neden Daha Çok Başvurulur?

Uluslar arası alanda İngilizce evrensel dil olarak kendini kabul ettirmiştir. Hemen hemen tüm ülkeler dış ticaret gibi yabancı ülkeler ile etkileşimde olacakları işlerde yabancı dil olarak İngilizceyi tercih etmektedir. İngilizcenin tüm bu faaliyetlerde kullanılmasının sebebi bu dili neredeyse bilmeyen ülkenin hiç olmamasıdır. En küçük, geride kalmış ülkeden en büyük, en gelişmiş ülkelere kadar birçok ülke İngilizceyi anadillerinin yanı sıra bir yardımcı dil olarak tercih etmiştir. Türkiye gibi birçok ülkede İngilizce eğitimler verilmekte ve ilerleyen yıllarda uluslar arası bir faaliyette gerekli olabileceği düşüncesiyle öğretimi yapılmaktadır. İngilizcenin bu kadar çok yaygın kullanılması sebebiyle tercümesi en çok yapılan dil olmuştur.

Sağlık, bilişim, teknoloji, elektronik, güncel hayat ve daha birçok konuda İngilizce metinler yazılmakta ve yayınlanmaktadır. Yayınlanana bu belgelerden yararlanmak isteyen ülkeler İngilizce olarak yazılmış yayınları kendi dillerine tercüme ettirmektedir. Ülkemizde de İngilizce-Türkçe dil çifti sıkça başvurulan tercüme dil çiftleri olmuşlardır. Her ne kadar diğer dillerinde tercümeleri yapılsa da evrensel olması sebebiyle İngilizce ister istemez daha çok önem arz etmektedir. Bunların yanı sıra bir metinin uluslar arası platformda değer görmesi ve daha çok kişi tarafından dikkate alınması için İngilizce olarak yazılmaktadır. İngilizce yazılan metin yabancı ülkede yer alan bir araştırmacı, bilim adamı gibi İngilizceye yatkın kişiler tarafından incelendikten sonra gerekli görülürse o ülkenin diline çevrilir. Ülkenin diline çevrilen İngilizce metin o ülkede yaşayan birçok kişi tarafından incelenme fırsatına kavuşur. Diğer ülkelerin bilgilerinden yararlanılmak üzere İngilizce tercümeye diğer dillerin tercümesine göre daha çok önem verilmektedir. Çünkü ne kadar yaygın olarak kullanılan bir dile önem verilirse o kadar fazla metne ve dolayısıyla bilgiye ulaşılır.

Share
This