İspanyolca İle Benzerliği Portekizcenin Tercüme Sektöründeki Yerini Nasıl Etkiliyor?

Tercüme sektöründe en çok çevirisi yapılan dil İngilizce olarak biliniyor. Evrensel dil olarak kabul edilmesi ve ticaret içinde ana dil olarak kullanılması İngilizcenin bu şekilde tercüme sektöründe liderliğe oturmasını sağlamakta. Tercüme sektöründe ise ikinciliği İngilizcenin hemen arkasından gelen İspanyolca dili alıyor. Tıpkı İngilizce gibi oldukça geniş bir alanda konuşulan ve ticaret başta olmak üzere siyasi, diplomasi, eğitim gibi birçok alanda dünya genelinde geçerli görülen dillerden biri olması aslında İspanyolca dilinin tercüme sektöründe bu denli yer edinmesinin ana nedenleri arasında yer alıyor. İspanyolcanın tercüme sektörü üzerindeki bu etkisi dilin aynı aile yapısına sahip olan diğer dilleri de çeviri açısından etkilenmesine neden olmakta. Bu noktada İspanyolcanın sektördeki etkinliğinden en çok etkilenen dil ise Portekizce dili.

Güney Amerika ve Güney Afrika bölgelerinde en yaygın konuşulan dillerden biri olarak dikkat çeken Portekizce yapı olarak ise tıpkı İspanyolcaya benzemekte. Hatta benzerlik oranları o kadar fazla ki aslında İspanyolca dilinen hakim olan bir kişinin az çok Portekizceyi de konuşup anlayabildiğini söyleyebiliriz. Bu durum dediğimiz gibi tercüme sektöründe İspanyolca tercümenin etkinliğinin Portekizce tercümelerine de etki etmesine neden oluyor. Özellikle dillerin kullanım alanlarının hemen hemen aynı bölgeler olması ve dillerin yapısının bu derece benzer olması tercüme sektöründe de her iki dilin tercüme hizmetlerini etkilemekte. Bununla beraber hemen şunu belirtelim; her ne kadar İspanyolca dili ile Portekizce dili arasında en azından %70-80 gibi bir benzerlik olsa da ve her iki dilin tercümesinde diğer dilin etkileri görülse de Portekizce tercümelerde de İspanyolca tercümelerde de mutlaka iki dilin tüm yapısına da ayrı ayrı hakim olmak gerekir. Zira her ne kadar büyük benzerlikler gösterse de aslında belli noktalarda özellikle çeviri sektörü konusunda iki dilin önemli ayrılıklarının olduğunu ve bu farklılıklara dikkat edilmemesi durumunda hatasız bir çeviri yapılmasının mümkün olmadığını belirtelim. Kısacası dillerin yapısı benzer olsa da her iki dilin kültürünün de çeviri sektörü için göz ardı edilmeyecek kadar önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Share
This