ispanyolca tercüme

Tercüme yapmak başlı başına zor bir iştir. Tercüme yapılacak birçok dil vardır. İspanyolca da bu dillerden biridir. İspanyolca tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İspanyolca tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki, sözcüğün eril ya da dişil olup olmadığıdır. Eğer bir kelime dişilse başına “la” alır, erilse başına “el” alır. Bu durum dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle dişil ve eril olan sözcüklerin ezberlenmesi gerekmektedir. İspanyolca tercüme yaparken dikkate alınması gereken bir diğer konu ise İspanyol alfabesidir. İspanyol alfabesinde Latin alfabesinden farklı olan birkaç harf vardır. Bu harfleri öncelikle öğrenmek gerekmektedir. Daha sonra bu harflerle karşılaşıldığında şaşırılmamalıdır. İspanyolca tercüme yaparken kişinin uzmanlık alanına göre çeviri konusu belirlenmeli ve kişiye bu şekilde bir çeviri konusu verilmelidir. Kendini tıbbi alanda geliştirmiş olan bir mütercim ya da tercümana edebi alanla ilgili bir konu çevirmesi için verilirse bu kişiden verim almak pek mümkün olmayacaktır. Çünkü tercüme hizmeti veren kişi, kendi alanı dışında çeviri yapamaz, yapsa bile bu çeviri bir anlam ifade etmez.

İspanyolca tercüme yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu da çoğul ekleridir. Eğer sessiz harfle biten bir kelime sonuna çoğul eki alıyorsa “–es” eki almalıdır. Eğer sesli harfle biten bir kelime sonuna çoğul eki alıyorsa “-s” eki almalıdır. Tercüme yapılırken bu konuya dikkat edilmezse bazı karışıklıklar ortaya çıkabilir. Örneğin, libro (kitap) kelimesi çoğul eki aldığında libros (kitaplar) şeklinde çoğul eki alır. Borrador (silgi) kelimesi ise sessiz harfle bittiği için çoğul eki aldığında borradores (silgiler) şeklinde çoğul eki alır. Tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıda belirtilen konulardır. Bu konulara hassasiyet gösterildiği takdirde İspanyolca tercüme yaparken herhangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır. Bu nedenle yapılması gereken, tercüme yaparken bu kurallara dikkat etmektir. Eğer iyi bir tercüman ya da mütercim olmak istiyorsanız bu kurallara uyduğunuz sürece tercih edilen ve başarılı bir tercüman ya da mütercim olursunuz.

Share
This