İtalyanca ile Türkçe arasındaki dil farklılıkları

İtalyanca köken olarak Hint-Avrupa dil ailesine aittir, Türkçe ise Ural Altay dil ailesine mensup bir dildir. İki dil arasında özellikle de fonetik ve gramer yapısı olarak büyük farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de gramer yapısı olarak eril ve dişil yapıya sahip olan İtalyanca Türkçeden bu anlamda epey farklıdır. Ancak bu farklılık büyük sorunlar yaratmaz, İtalyanca tercüme yapan kişi bunu kişi zamirleri ve eylemlere eklediği kişi kipleri yoluyla anlatabilir. İtalyanca kelimelerin köken olarak eril ya da dişil olarak değerlendirilmesi ise , İtalyanca tercümeye yansımak zorunluluğunda değildir. Nitekim köken olarak kelimelerin sahip olduğu eril ve dişil özellikler çevrilen anlamı değiştirmeyeceğinden, çevrilmesi gerekmez ve buna dair sorunda yaşanmaz. Öte yandan İtalyanca her daim Türkçe bilen birinin öğrenmesi kolay olarak bir dil olarak anlatılmıştır. Bunun nedeni İtalyancadan dilimize pek çok ortak ya da benzer kelimenin geçmiş olmasıdır.

Bu nedenle İtalyan kelime bilgisi oldukça kolay öğrenilmektedir. Bu elbette tercümanın işini de kolaylaştırmaktadır. İtalyanca tercüme yapılırken, pek çok kelime olduğu gibi tercüme metnine geçebilmektedir. Diğer yandan  Venedik ve Osmanlı arasındaki ticari ilişkiler de Türkçe ’den İtalyanca ’ya pek çok kelimenin geçmesine neden olmuştur. Bugün saptandığı kadarıyla Türkçe ‘den İtalyanca ‘ya 146 kelime geçtiği görülmektedir. Bugün hala İtalyanlar tarafından kullanılan bu kelimelerden biri de divan kelimesinden dillerine geçmiş olan divano’dur. İtalyanlar hala bu kelimeyi kullanırken ise 19. yy’da Fransızcanın etkisiyle bu kelimenin yerine biz de kanepe sözcüğünü kullanmaya başlamışız. Bugün hala daha yaygın olan kullanım Türkçe’ de kanepedir. İtalyanca kelimelerin bir çoğu Venedikliler yoluyla Türkçe’ye geçen daha çok müzik ve denizcilikle ilgili terimler olmuştur. Meltem kelimesi de bunlardan biridir. Meltem kelimesi İtalyanca “Mal tempo”dan geçmiştir. Yine fırtına da İtalyanca fortuna kelimesinden dilimize yerleşmiştir. Fortuna ise dilimizdekinin aksine şans anlamına gelmektedir İtalyancada. Venedikli denizcilerin şiddetli rüzgar estiğinde “porta sfortuna” yani “uğursuzluk” demeleri yoluyla dilimize fırtına olarak geçtiği varsayılıyor. Günümüzde de Türkçe’ye yerleşen İtalyanca kökenli yaklaşık 600 kelime olduğu söyleniyor.

 

Share
This