İTALYANCA

Tercüme sektöründe tarih boyunca süre gelen bir çeşitlilikten söz edebiliriz. Aslında bu çeşitliliğin ihtiyaçlardan kaynaklandığı da bir gerçek. İlk zamanlarda sadece sözlü ve yazılı olarak iki ana kola ayrılan tercüme sektörü günümüzde bu ihtiyaçların neticesinde birçok türe ayrılmıştır. Gerek sözlü gerekse de yazılı tercüme türlerinde bu şekilde yaşanan çeşitlenme sonrasında hukuki, teknik, sağlık medikal gibi birçok alanda tercüme hizmetlerinin ortaya çıktığı biliniyor. Tercüme sektörünün bu şekilde farklı türlere ayrılıyor olması çeviri yapılan dillerde de kimi tercüme türlerine daha fazla ihtiyaç duyulmasına kimi tercüme türlerinin ise çok daha az gündeme gelmesine neden oluyor.

Bu noktada dünya üzerinden en çok konuşulan dillerden biri olan İtalyanca içinde hangi tercüme türlerinin daha çok kullanıldığına bakalım. Dünya üzerinde 60 milyon kişi tarafından kullanılan İtalyancanın tercüme sektöründeki yeri tartışılmaz. Dile duyulan ihtiyacın oldukça fazla olduğunu hemen belirtelim. Buna karşın bazı tercüme türlerinde İtalyancanın çok daha fazla öne çıktığını da biliyoruz. Özellikle dilin bilimsel alanda birçok terimin karşılığı olarak kullanılması hem evrensel alanda dile duyulan önemi arttırırken hem de tercüme sektöründe İtalyanca tercümenin çevirisinde kullanılan tercüme türüne etki etmiştir. Zira İtalyancanın sadece bu yönü göz önüne alındığı zaman, İtalyanca tercümelerinde daha çok teknik tercüme türünden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Teknik tercüme türünde yapılan İtalyanca çevirilerinin sayısının bir hayli fazla olmasına karşın, söz konusu tercüme türünü İtalyanca dili için sağlık medikal takip ediyor. En çok teknik ve sağlık medikal türlerinde çevirisi yapılan bir ilk olarak dikkat çeken İtalyancanın genel olarak tüm tercüme sektöründe ise en çok çevirisi yapılan diller listesinde yer aldığını da belirtelim. Bilimsel araştırmalarda da kullanılan bir dil olması İtalyanca tercümesinin sadece teknik ve sağlık medikal tercüme türünde sınırlı kalmasını da sağlamakta. Özellikle sözlü tercüme alanında da sıkça İtalyanca tercümelere başvuruluyor. Tabi hemen belirtelim dilin farklı türlerde tercümesinin yapılmasıyla beraber ülkemizde de bu alanda hizmet veren tercüme bürolarının hemen her tercüme türü için farklı bir hizmet sunmaya başladığı da biliniyor.

Share
This