japonca tercüme ücretleri

Japonca tercüme diğer pek çok dilden daha yüksektir. Ancak bunda hem zaman hem de öğrenme zorluğu açısından bu şekilde olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Japonca, dünyada anadil olarak en çok konuşulan diller arasında ilk 10da bulunmaktadır. Japonca’nın kökeni hakkında uzlaşılamasa da, yaygın bir görüş Japonca’nın Altay dil ailesinden olduğu şeklindedir. Japonca da Türkçe gibi cümle; özne – nesne – yüklem sıralamasıyla oluşmaktadır Japonca’nın bu gramer yapısı, Altay dil grubunun özelliklerinden biridir. Bu anlamda gramer olarak Türkçe’ye oldukça benzemektedir. Japonca, tarihsel olarak yabancı dillerden pek çok sözcük almıştır. Alıntı yapılan dillerin başında Çince yer almaktadır. Japonca’nın telaffuzu ise heceye dayalıdır. Japonca’da konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır. Bu anlamda da oldukça Çinceye benzemektedir. Ayrıca cinsiyet ayrımının dile yansımasından dolayı kadın ve erkek dili belirgin bir şekilde birbirinden farklıdır. Japonya, küçük bir ada toplumu olmasına karşın şive yönünden oldukça zengindir.

Japonca’nın şiveleri doğu ve batı Japonya şiveleri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bu iki ana grubun altında tohoku, kansai, şivesi gibi çeşitli bölgesel şiveler yer alır. Japonya’daki insan ilişkileri Japon diline büyük ölçüde yansımaktadır. “Saygı dili (keigo)” olarak adlandırılan dil yapısı, Japonca’ya yansıyan insan ilişkilerinin en belirgin örneklerinden birisidir. Japonca’da üç tür yazı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar; “Kanji” ve “Hiragana” ve “Katakana”dır. Japonca bir yazıda bu üç tür birlikte kullanılabilir. Bu Japon alfabelerinin her birinde 46 karakter vardır.Kanji, tüm kelimeleri ve fikirleri ifade etmekte kullanılır. Çoğu karakter, çok karmaşık yapıdadır ve çeşitli şekillerde telaffuz edilir. Genel kullanımda 2.000’den fazla kanji vardır. Geleneksel edebiyat, isimler ve özel yazımda daha da fazlası kullanılmaktadır. Japon öğrenciler, ilkokulu bitirmeden yaklaşık 1.000 kanji’yi okuyabilmeli ve yazabilmelidir. Kalanın çoğunu da ortaokulu bitirdiklerinde öğrenmiş olurlar. Hiragana genellikle Japonca ekler ve sözcükler ile bağlaçların yazımında kullanılır. Katakana ise genellikle yabancı özel isimlerde ve kelimelerde, telgraf ve teleks yazışmalarında, günlük kullanımı zor olan kanjilerin yerine ve reklam afişlerinde sözcükleri vurgulamak amacıyla kullanılır. Japoncanın bu karmaşık ve iç içe geçmiş yapısı ve ayrımları ise Japonca öğrenme ve Japonca tercümeyi zorlaştıran etkenler arasındadır. Tüm bu nedenlerle diğer dillerden ziyade Japonca tercüme için daha yüksek ücretler ödenmektedir.

Share
This