Mütercimlerin çalışma alanları

Mütercimler yazılı belgeler üzerinde kaynak dilde yazılan metni hedef dile çevirerek hizmet verirler. Artık tercüme bürolarında hizmet veren mütercimlerin çoğu belli bir alanda uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor. Yani çevrisi yapılacak metnin konusu ile ilgili tıp, hukuk, ticaret, teknik konular gibi belli bir bilgi ve konu ile alakalı terminolojiye hâkim olmaları demektir. Yine yabancı bir dili çok iyi derecede okuyor, anlıyor ve anadilde de yazıyor olmak ve bu alanlardan birinden yetkili kişi olmakta mütercimlik yapabilmek için yeterlidir. Mesela İngilizcesi çok iyi olan bir eczacı tıbbi tercüme yapabilir ya da çok iyi derecede Almanca bilen makine mühendisi teknik tercüme yapabilir.

Mütercimler kamu kurumlarında da resmi görev yapabilirler. Sanayi Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Müsteşarlıklar, Konsolosluklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Diyanet İşleri gibi kamusal alanlarda devlet memuru sıfatıyla çalışabilirler. Mütercimler çalışma şekilleri olarak; yazılı kaynaklar üzerinden tercüme yapacakları için genellikle zamanla sınırlandırılmış görevlerdir ve aslıkları bir tercüme işi ile ilgili birkaç gün, hafta bezen de aylarca yoğun bir çalışma temposuna girerler.

Mütercimliğin en önemli üç aşaması olan; okuma ellerinde bulunan kaynak metnin uzunluğu ve uzmanlığı konusu doğrusunda zamana yayılır. Her mütercim, çevireceği metni ama özellikle edebi metinler olmak üzere çok iyi anlayacak derecede okumalıdır. Öyle ki; yine edebi metinlerle ilgili, o eserin yazarı ile beraber düşünmeli, onun gibi hissetmelidir. İkinci aşama olan anlama ve hedef dile çevirme işleminde en uygun kelime ve tanımları özenle seçmeli, anlam kayması gibi sorunlara yer bırakmamalıdır. Ve son aşama olan yazıya dökme işi, yine çok dikkatle ele alınacak, sözlük, ansiklopedi gibi yardımcı kaynaklar kullanılacak ve uygun anlamda ifadelendirilecektir. Bütün aşamaları tamamlanan bir çeviri mutlaka son bir denetimden geçer v en en uygun şekliyle müşteriye teslim edilir.

Share
This

Post a comment