noter onaylı yeminli çeviri

Hemen hemen her alanda olduğu gibi, çeviri alanında da koyulmuş kanunlar ve bu mesleği yapanların uyması gereken resmi kurallar vardır. Bu konuda, genel olarak esneklik tanınmakla beraber, bazı anlaşmalar ya da yükümlülükler belli şartlar altında yapılmalıdır. Örneğin, kanuni açıdan ev almak ile çikolata almak aynı şeydir, ancak ev alırken mutlaka yazılı sözleşmeyle bu alış verişi yapmak gerekir. Benzer şekilde, bazı alanlarda çalışma yaparken ya da bazı şartları sağlayarak yapılan ticaret söz konusu ise, Noter onaylı yeminli tercüme gerekir.

Noter onaylı yeminli tercüme hem kanuni olarak geçerliliğinin yüksek olması hem de daha çok saygı uyandırması bakımından ele alındığında, özellikle kurumsal yapıdaki şirketler tarafından talep edilir. Noter onaylı yeminli çeviri yaparken, yapılan çeviriyi herhangi bir notere götürüp onaylattırmaktansa sürekli olarak aynı noterle çalışılması tercih edilir. Çevirmenlerin yeminli olması, ve bu çevirinin doğruluğunu imza ve kaşe ile tebliğ ettikleri çevirilerin noter tarafından onaylanması esasına dayanır. Yeminli çeviri bürolarının bu ünvanı kullanabilmeleri için çevirmenlerin yeminli olması ve noter anlaşmasının yapılmış olması yeterli değildir.

Doğru ve kanuni olanı TUÇED’den resmi yeminli tercüman belgesi almalarıdır. Bu belgeyi aldıktan sonra adli sicil kaydı ve ilgili dil ile ilgili yeterliliği gösteren diploma ve sertifikalar gerekir. Bu yolu takip ederek noter onaylı yeminli tercüme bürosu kurabilirsiniz. Ülkemizdeki çeviri bürolarının ne yazık ki sadece yüzde beşi yeminli çeviri bürosu vasfına sahiptir. Bu durum her ne kadar olumsuz bir istatistiğe işaret etse de, bu alanda yapılacak olan yatırımlar çok daha spesifik bir alanda, daha yüksek gelir şansı elde etmenize olanak sağlar. Noter onaylı yeminli tercüme, talebe karşı arzın çok düşük kaldığı bir alandır.

Share
This