Noter Tasdikli Tercüme Hizmetleri Hakkında Ayrıntılar

İlgili üniversite diplomaları ve girdiği sınavlar ile yabancı dil bildiğini ispat eden tercümanların noter huzurunda resmi olarak yemin ederek yeminli tercüman olmaları noter tasdikli çeviri yapmanın ilk şartıdır. Bu onaylı tercümanlar yapmış oldukları tercüme işlemlerini notere onaylatarak Noter tasdikli çeviri yapabilirler. Bu işlem profesyonel bir işlem olduğundan ve bazı süreçleri içerdiğinden profesyonel bir tercümanlık hizmeti sunan bürolar tarafından yapılması önerilmektedir. Bu işlemler sonucunda elde edilen Noter Tasdikli Çeviri resmi olarak geçerliliği bulunan çeviridir. Uluslararası olarak da geçerlidir. Bu nedenle bu tip çeviriler genellikle yasal olarak tercih edilmektedir. Bu çeviri işlemlerinde de diğer çeviri işlemlerinde geçerli olan genel kurallar geçerlidir.

Düzgün, doğru ve eksiksiz bir çeviri her zaman önemlidir. Doğal olarak çeviri işlemlerinin tamamında olduğu gibi noter tasdikli çeviri işlemlerinde de bu tip detaylar kritik öneme sahiptir. Unutulmaması gereken nokta bu tip işlemlerin çok önemli tecrübe gerektirdiği kesindir. Bu hizmeti alacak olanların buna dikkat etmesi önerilir.

Noter Tasdikli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Uluslararası bir işlem yapılırken çoğu zaman çevirilerin noter tasdikli olması bir zorunluluktur. Konsolosluklar, büyükelçilikler, yurt dışındaki ticaret odaları, yurt dışındaki üniversiteler gibi resmi kurumlarda bu kesinlikle Noter tasdikli çeviri gerekir. Noter tasdikli çeviri ile yeminli çeviri farklıdır. Bu nedenle bu tip kurumların çoğunun kesinlikle yeminli çevirileri kabul etmeyeceğini unutmamak gerekir.

Tüm bu nedenlerden dolayı noter tasdikli çeviri işlemleri çok sık olarak talep edilmelidir. Hukuksal yükümlülük anlamına da gelen bu sürecin en iyi şekilde yürütülebilmesi için uygun hizmetin verilmesi profesyonellik olgusu içinde yer almalıdır. Ancak bu şekilde doğru, eksiksiz bir hizmet aynı zamanda da hızlı bir şekilde yürütülebilecektir.

Noter tasdikli tercüme yapabilmek için öncelikle yeminli tercüman olmak gerekir. Bitirdiği üniversite diploması ya da geçmiş olduğu sınavlar aracılığı ile yabancı dil bildiğini ispat eden ve noter huzurunda resmi olarak yemin eden tercümanlara yeminli tercüman denir. Bu tercümanlar yapmış oldukları çevirileri notere onaylatarak noter tasdikli tercüme elde edebilirler. Noter tasdikli tercüme yasal ve hukuksal olarak aynı zamanda da uluslararası geçerliliği olan tercüme demektir. Doğal olarak bu tip tercüme işlemleri genellikle uluslararası olarak ihtiyaç duyulan tercümelerdir.

Noter tasdikli tercümelerin diğer tüm tercüme işlemlerinde de olduğu gibi eksiksiz ve tam doğru olması çok önemlidir. Yapılacak küçük hatalar bile çok olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Doğal olarak pek çok açıdan bu tercüme işlemlerinin titiz bir çalışma sonucu elde edilmesi gerekmektedir. Bu tip işlemlerin hızlı olması için profesyonel tercümanlık hizmeti sunan firmaların tercih edilmesi önerilmektedir. Bu durumda işlemler daha hızlı ve çabuk şekilde aynı zamanda doğru ve eksiksiz olarak tamamlanacaktır.

Noter Tasdikli Tercüme ve Yeminli Tercüme

Bu iki kavram zaman zaman birbiri ile kıyaslanmaktadır. Yeminli tercüme işlemleri noter tarafından tasdiklenmez bu nedenle de pek çok durumda yeminli tercümeler noter tasdikli tercümeler yerine kabul edilmemektedir. Konsolosluklar, büyükelçilikler, yurt dışındaki ticaret odaları, yurt dışındaki üniversiteler gibi resmi kurumlar genellikle noter tasdikli olmayan tercümeleri kabul etmemektedir.

Bu nedenle noter tasdikli tercüme işlemleri çok sık olarak talep edilmektedir ve kullanılmaktadır. Bu tip işlemlerin hızlı ve güvenilir olması çok önemli olduğundan tam anlamı ile profesyonel bir işlemdir. Pek çok kişi ve kurum bu tip yeminli tercüme işlemlerine sık sık ihtiyaç duymaktadır ve bu işlemler uygun şekillerde yapılmaktadır.

Share
This