Noter tasdikli tercüme kimlere, nerelere yaptırılabilir?

Noter tasdikli tercüme yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercüme çeşididir. Resmi makam onayı gereken sözleşme, ticari görüşmeler, transkiript, nüfus kayıt örneği, ticaret sicil gazetesi, sicil kaydı, ehliyet ve ya kimlikli ilgili resmi dokümanlar, diploma, tutanak, imza sirküleri, vekâletname, pasaport ve benzeri resmi olarak onay gerektiren belgelerin noterden yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesidir.

Noter tasdikli tercüme daha çok resmi makamların isteği üzerine yaptırılır. Ayrıca yurtdışına gidecek belgelerin ya da yurtdışından gelen belgelerin apostil tasdiği de istenebilmektedir. Bu gibi durumlarda resmi belgelerin herhangi bir değişikliğe uğramaması ve ya gizli tutulması için notere bağlı yeminli tercüman tutulması gerekir. Yeminli tercüman dediğimiz tercümanlar, noter onaylıdırlar ve resmidirler. Ayrıca çeviri yapılacak metinde hiçbir değişiklik yapılmayacağını, doğru şekilde çevrileceğini ve çevrilen belgenin gizli tutulacağını, hiçbir suretle başka kurumlar ve ya kişilere bildirilmeyeceğini, çeviriden doğabilecek herhangi bir unsurun kendi sorumluluğu altında bulunduğunu ve sebep olabileceği tüm çeviri hataları için doğabilecek birçok olayın maddi ve manevi sorumluluğu noter huzurunda kabul edip, imzalayan kişilerdir. Bu tercümanlar yasal yönden çeviri yaptıkları belgeyi kendi yasal sorumluluğuna kabul edip kurumlardan ve ya kişilerden çıkarılmasını sağlarlar.

Noter tasdikli tercüme, tercüme ofislerinden yaptırılabileceği gibi bireysel hizmet veren yeminli tercümanlardan da yaptırılabilir. Ancak bu hususta dikkatli olunması gereken nokta, eğer bireysel hizmet veren bir yeminli tercümanla çalışacaksanız tercümandan emin olmanız zira yeminli tercüman sandığınız kişi eğer yeminli bir tercüman değilse, o belge resmi kurumlar tarafından kabul edilmeyeceği gibi, sorumluluğu da tamamen size kalır. Bu duruma yasal olarak da manevi olarak da zarara uğrayabilirsiniz. Bireysel hizmet verse de büroda hizmet verse de yeminli tercüman okuduğu ve çevirdiği metni mührü ile beraber imzalar. Bu yeminli tercümanı ayırmanız için belirleyici bir unsur olabilir.

Yeminli tercümanların diğer tercümanlardan birçok farklı nedeni vardır. Örneğin,  tercümanın yeminli tercüman olabilmesi için aranan ilk şart kuşkusuz herhangi bir üniversitenin mütercimlik ve tercümanlık bölümünü bitirmesidir. Bu sayede dil bakımından kurallara hakim olan bir tercüman olduğu onaylanmış ve yaptığı çevirilerdeki hataları en aza indirmek amaçlanmıştır.

Share
This