Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup, bildiği yabancı dili ispat edecek diploma gibi belgelere sahip olan tercümanlar bir notere başvurup, noter vasıtasıyla bir tutanak tutulmasını isterler. Tutulacak olan bu tutanakta o yabancı dili çok iyi bildiğini ve yapacağı çevirilerin noter garantisinde olduğunu, insanlara noter tasdikli işlem yapacağını ve bu şekilde çevirinin geçerli olduğunu anlatır. Bu işlemi yapan tercümanların, yapacakları özel ve resmi tercümeler geçerli olur. Yemin belgesi olmayan tercümanın çevirilerini, noter asla onaylamaz. Noter tarafından da onaylanan bu çeviriler, noter tasdikli çeviri olarak tüm kurumlarda geçerli olur. Bu işlemi yapanlar da artık yeminli bir tercümandır.

Noter tasdikli tercüme yaptırmak isteyenler, öncelikle yeminli tercümanlarla çalışma zorundadırlar. Noterler, yeminli tercümanlar tarafından yapılmayan çevirilerin onayını vermezler. Ancak kendi düzenlediği yemin tutanağına sahip tercümanların çevirisini onaylarlar. Yemin tutanağı bir nüshası yeminli tercüman olmak için başvuran kişiye verilmek suretiyle, noter tarafından özenle saklanır. Yeminli tercümanlar iyi bildiği dilden çevirdiği, resmi ve özel belgenin altına imza atıp, kaşesini basabilir. Bu çeviri belgesinin noter tarafından onaylanmasıyla noter tasdikli bir çeviri sahibi olursunuz. Yemin zaptı olmayan tercümanın yaptığı çeviriler, noter tarafından kabul görmez ve onaylanmaz.

Bu yeminli tercüman olan kişiler, bir tercüme şirketine bağlı olarak çalışıyorlarsa, yapılacak çevirileri kendileri yapma ve imzalama konusunda dikkatli olmalıdırlar. Yemin zaptını sadece kendi iradeleriyle imzalamalıdırlar. Bu yapılmadığında çıkabilecek tüm olumsuzluklar yeminli tercümanın sorumluluğun da olacaktır. Zaten bu durumda noterler de çeviri tasdiklemeyeceğinden, noter tasdikli tercüme sahibi olamayacaksınız.

Noterler meslekleri gereği bir güven müessesesidirler. Çevirilerin kaynak dilleri herkes tarafından bilinmediği için, hedef dile yapılan çevirinin güvenilirliği, ancak noter tarafından onaylandığında, resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul görebilir.

Share
This

Post a comment