Noter Yeminli Tercüme Hizmeti

Noter yeminli tercüme, en az yeminli tercüme işlemi kadar önem gerektiren bir iştir. Yeminli tercümanların belgeyi notere onaylatması ile belge, noter yeminli tercüme niteliği kazanmaktadır.

Noter yeminli tercüme, bir tercüman tarafından yapıldığı takdirde noter huzurunda yapılabilmektedir. Böylece notere onaylatılabilir. Eğer tercüme işi bir mütercim tarafından yapılıyorsa bu belgenin çevirisi yapıldıktan sonra notere onaylatılabilir, noterin yanında yapılması gibi bir şart yoktur. Noter, belgenin orijinaline uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgenin aslına uygun çevrildiğine dair belgenin altına basarlar.

Noter yeminli tercümelerde öncelikle orijinal belgenin fotokopisi alınır ve belgenin tercümesinin de fotokopisi alınır ve belgeler iki nüsha şeklinde zımbalanır. Bu belgeler notere götürülür ve onaylatılır. Noter, onayladığı belgenin bir nüshasını tercümeyi yapan kişiye verirken bir nüshasını da kendisi alır. Eğer tercüme yapılmış bir nüshadan birden fazla bulunması gerekiyorsa bunun notere bildirilmesi gerekmektedir.

Noter yeminli tercüme genellikle hukuki ya da ticari tercümeler için tercih edilmektedir. Bu tür tercümeler resmi belge niteliği taşıdığı ve uluslararası iş ve işlemlerde kullanılabildiği için bu tercümelerin noter tarafından onaylanmasına gerek görülmektedir. Yani bu tür yeminli tercümeleri genellikle hukuki ve ticari firmalar tercih etmektedirler. Bunların yanı sıra birçok yeminli tercümede noter onayı almak mümkündür, bu da kişinin isteğine bağlı bir durumdur. Bu tercümeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Makale tercümesi, proje tercümesi, kitap tercümesi, şiir tercümesi, kitapçık tercümesi, kullanma kılavuzu tercümesi, roman tercümesi, tiyatro tercümesi, senaryo tercümesi, banka yazışma tercümesi, finansal analiz tercümesi, dönem ödevi tercümesi, diploma tercümesi, denklik belgesi tercümesi, bitirme tezi tercümesi, geçici mezuniyet belgesi tercümesi, karne tercümesi, kimlik belgesi tercümesi, kurs bitirme belgesi tercümesi, not döküm belgesi tercümesi, sınav sonuç belgesi tercümesi, transkript tercümesi, kartvizit tercümesi, dergi tercümesi, broşür tercümesi, haber metni tercümesi, katalog tercümesi vb. birçok belgeye noter yeminli tercüme onayı almak mümkündür. Bu belgeyi almak hem bir mütercimin güvenilirliğini kanıtlar, kariyerinin gelişmesine yardımcı olur hem de tercüme hizmeti alan kişinin de aldığı hizmetten memnun kalmasını ve kendini güvende hissetmesini sağlar.

Share
This