Noter Yeminli Tercüme Hizmetleri nasıl yapılır

Gerekli uluslar arası kullanılacak dökümanın, günümüzde var olan tercüme ve dil hizmetleri firmalarında noter yeminli tercüme bürosu tarafından, tercüme işlemini yapan yeminli tercümanın, yemin zaptına sahip olan yetkili noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onay esnasında, hazırlanan belgeler 2’şer nüsha olarak hazırlanmalı ve notere onayı için sunulmalıdır. Bu evrakları inceleyen noter, onayı yapar. Bu işlem sonrasında ise, noter bu iki nüshadan birini kendine saklarken bir nüshasını onayı yaptıran kişiye vermektedir. Varlığını devam ettiren çeviri büroları aynı zamanda tercüme bürosu olarak da anılmaktadır.

Güven durumu, çeviri işlemlerinde olmazsa olmazdır!

Çeviri yapılacak olan belge, döküman veya kişisel evraklar önemli bir kurumsal arası gizli bilgi paylaşımı, aile gibi özel ve gizlilik ilkesi ile yürütülmesi gereken önemli bir yapının gizli kalması gerekli olan bir mal paylaşım belgesi veya mal beyanı belgesi, öğrenciler için okullara verilecek gizli referans mektuplarının tüm tercüme işlemleri, noter yeminli tercüme bürosu tarafından gizlilik esasına göre yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki,bu gibi durumlarda şirketlerin sunmuş olduğu güven meselesi, müşteri açısından fazlasıyla önem arz etmektedir.Tercüme işlemleri İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Almanca, Flemenkçe, Çince ve diğer tüm Dünya dilleri içerisinde yapılabilmektedir. İngilizce bir vasiyetname, Fransızca bir boşanma belgesi ya da Çince bir dini bildirge bu ve benzer, tüm belgelerin güven esasına dayalı ve müşteri harici asla bilgi paylaşımı yapılmayan bürolarda çeviri işlemi için alınan hizmet bedeli, hak edilen hizmet bedelidir.

Anlam Bütünlüğü Yakalanmalıdır!

Çeviri yapacak olan tercümanın gerekli belgenin, dökümanın veya evrakların  anlam bütünlüğüne uygun bir çeviri yapması ve çeviri sonucunda da çeviriyi okuyan kişinin bu çeviriden anlayacağı ifade, gerekli dökümanın ana dilinde vermiş olduğu anlamı her bir şekilde anlaması gerekmektedir.

Tercüme büroları, asla var olan müşterilerine somut ürünler satmak ile uğraşmazlar. Bu büroların vermiş oldukları şey,sadece hizmettir ve verilmiş olan bu hizmet yalnızca kaliteli ürünler yani hizmetler için geçerlidir. Müşterilere sağlanılan hizmet doğrultusunda, tercüme büroları işlerini devam ettirebilir ve bu işleri sonucu hak ettikleri ölçüde firmalarını ayakta tutabilirler.

 

Share
This