Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme, noter huzurunda yapılan ya da noter tarafından onaylanan tercüme türüdür. Bu tür tercümeleri yapmak için bir tercüme bürosuna bağlı olarak çalışmak gerekmektedir. Tercüme bürosunda çalışılmadığı takdirde yeminli tercüman belgesi verilmemektedir. Peki, bu tercüme türünün diğer tercüme türlerinden farkı var mıdır, varsa bu farklar nelerdir?

Noter yeminli tercümenin diğer tercüme türlerinden ilk farkı, güvenilir bir hizmet olmasıdır. Noter onaylı bir tercüme almak tercüme yaptıran kişinin kendini güvende hissetmesini sağlar. Şöyle ki bir tercüme yaptırılıp notere onaylatıldığında bu, tercümenin hatasız yapıldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tercüme yaptırmak isteyen kişinin normal bir tercüme hizmeti tercih etmektense noter onaylı bir tercüme hizmeti alması daha mantıklıdır.

Noter yeminli tercüme özellikle resmi işlerde kullanılmaktadır. Diğer tercümeler de resmi işler için kullanılabilmektedir. Ancak noter onaylı tercüme, bu tür durumlarda tercih edilmektedir. Resmi yazışmaların önemli olduğu düşünüldüğünden tercüme hizmeti almak isteyen kişi bir bakıma kendini garantiye almaktadır. Çünkü noter onaylı tercüme yaptıranların hukuki hakları saklı tutulmaktadır. Yani tercümeyi yapan kişi herhangi bir hata yaparsa bu durumdan kendisi mesuldür ve hata yapması durumunda tercüme yaptıran kişi hukuki yollara başvurarak hakkını arama imkânına sahiptir. Bunların yanı sıra noter yeminli tercümede yapılan tercümenin altına kaşe basılır ve tercümeyi yapan mütercim kâğıda imza atar. Ama diğer tercümelerde herhangi bir onay kaşesi basılmamaktadır ya da altına imza atma zorunluluğu yoktur.

Noter yeminli tercümenin olumlu yanları olmasına rağmen olumsuz bir yanı bulunmamaktadır. Olumsuzluk olarak düşünülürse sadece noter onaylı tercüme yapan mütercim ya da tercüman için olumsuz bir durum olabilir. Tercüman ya da mütercim daha önce de belirtildiği gibi herhangi bir hata yaptığı takdirde tercüme hizmeti alan kişi hukuki yollara başvurursa tercüme yapan kişinin başı belaya girebilir. Çünkü noter onaylı yapılan bir tercümenin hatasız olması gerekmektedir.

Kısacası noter yeminli tercüme yaptırmanın herhangi bir zararı yoktur, aksine bu tercüme türü tercüme hizmeti alan kişinin haklarını korumaktadır. Bu nedenle diğer tercümelerden olumlu yönde farkları vardır, olumsuz bir farkı bulunmamaktadır.

Share
This

Post a comment