Rusça Tercüme

Tercüme yapmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Tercüme yapabilmek için üniversitelerin mütercim-tercümanlık bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Son yıllarda ise bazı yabancı dillere yönelik çeviri bilim bölümlerinden mezun olan kişiler de tercüme bürolarında çalışmaya başlamışlardır. Tercüme yapmak zor bir işken Rusça tercüme yapmak daha zor bir iştir.

Rusça tercüme yapmanın zor yanlarından biri, Rusçanın yerelleştirilmesidir. Birçok toplulukta konuşulan bu dil, toplulukların bulundukları ülkelere göre uyarlanmıştır. Bu nedenle dilin tercümesini yaparken tercüman ya da mütercimin önüne çıkabilecek zorluklardan biri dilin yerelleşmesidir. Rusça tercüme yaparken tercümeyi yapacak kişinin zorlandığı durumlardan bir diğeri, tercümana verilen süre sınırlamasıdır. Rusçada bazı harfler birbirine benzemektedir. Bu tercüme işi profesyonel birine verilmediği takdirde işi yetiştirme telaşıyla benzer harfler birbirine karıştırılabilir. Dolayısıyla mütercimlik yapan biri için Rus alfabesinin farklı olması ve çok kısıtlı bir süre verilmesi tercümeyi zorlaştıran nedenlerdendir.

Rusça tercüme yapan kişi, bu dilin İngilizce kadar kolay çevrilebilecek bir dil olmadığını bilir. Rusçada bir sözcük, cümle içinde 10 farklı şekilde kullanılabilir. Bu nedenle bu dili ezberlemek de zor, sözcük çekimlerini ezberlemeye ise ayrıca bir zaman ayırmak gerekmektedir. Bu nedenle Rusçadan anadile çeviri yapacak tercüman ya da mütercimin bu dilin kurallarını ve gramerini iyi bilmesi gerekmektedir. Zira mütercimlerin bu çekimleri karıştırması olası bir durumken tercümanlar eğer bu çekimleri karıştırırsa verdiği tercüme hizmetinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Tercüme işini yapabilmek için daha önce de belirtildiği gibi mütercim-tercümanlık ya da çeviri bilim bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Özellikle Rusça tercüme yapabilmek için bir evde kendi kendine Rusça öğrenmeye çalışmak çok saçma bir çabadır. Bu tercüme işini yapabilmek için kursa gitmek bile yeterli değildir, illa ki bu alanla ilgili eğitim almış olması gerekmektedir.

Kısacası Rusça tercüme yapmak her yiğidin harcı değildir. Tercüme yapmak zaten zor bir işken Rus alfabesinin farklı olması da bu noktada bir mütercimin karşısına çıkan zorluklardan olacaktır. Bunun yanı sıra yukarıda bahsedildiği gibi sözcüklerin çekimlerindeki farklılıklar da mütercim ve tercümanlar için yine kafa karıştırıcı bir durumdur. Eğer tercüman ya da mütercim kaliteli bir hizmet vermek istiyorsa bu noktalara dikkat etmelidir.

Share
This

Post a comment