Simültane tercüme ile ardıl tercüme

Simültane tercüme, en çok kullanılan sözlü tercüme çeşitlerinden biridir. Diğer adıyla eş zamanlı tercüme olarak bilinen bu sözlü tercüme türü, ardıl tercüme olarak bilinen konsekütif tercümeden daha farklıdır. Bu iki sözlü tercüme türü arasındaki farklılıklar şu şekilde açıklanabilir:

Simültane tercümede tercümenin yapıldığı ortam bir kabindir. Bu kabin özel bir donanıma sahiptir. Kabinde kulaklık, mikrofon ve tercümanın ihtiyaç duyabileceği farklı cihazlar bulunmaktadır. Eş zamanlı tercüme yapan kişi, kabinde bulunan donanımlara hakim olmalı ve bu cihazları nasıl kullanacağını bilmelidir. Ardıl tercüme yapılırken ise tercüman ile konuşmacı ve hatta dinleyiciler aynı ortamda bulunmaktadır.

Simültane tercüme ile ardıl tercüme arasındaki en bariz ve en önemli fark tercümenin şeklidir. Simültane tercümede her sözcüğün teker teker çevirisi yapılırken ardıl tercümede ise tercüman önce konuşmacının sözünün bitmesini bekler, bu arada notlar alır ve konuşmacının sözleri bittiğinde de tercüman, aldığı notlar aracılığıyla tercüme yapmaya başlar. Bazen konuşmacının sözlerinin bitmesi 5-6 dakikayı bulabilir, bu nedenle tercümanın not alması çeviriyi istediği şekilde yapabilmesi için notlar alması önemlidir.

Simültane tercümede tercüman, konuşmacı ve dinleyicilerle aynı ortamda bulunmadığı için ses tonunu iyi ayarlamak zorundadır. Ayrıca sözcükleri de anlaşılır bir şekilde telaffuz etmelidir. Dinleyicinin konuya adapte olabilmesi için eş zamanlı tercüme yapan bir tercümanın akıcı bir şekilde konuşması da önemsenmesi gereken durumlardandır. Ardıl tercüme yapılırken ise tercüman, konuşmacı ve dinleyicilerle aynı ortamdadır. Bu durum, aslında bir stres kaynağı olsa da bazen bir avantaja dönüştürülebilir. Tercüman eğer vücut dilini iyi kullanırsa konuşmacıdan ve dinleyicilerden tam puan alabilir. Ayrıca ardıl tercümede tercüman tek tek çeviri yapmadığı için cümlede anlam bütünlüğü sağlamak gibi bir kaygısı da olmayacaktır, dolayısıyla konuşması da akıcı olacaktır.

Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere simültane tercüme ve ardıl tercüme çeşitlerinin ikisi de birer sözlü tercüme türü olmasına rağmen aralarında farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıkların yanı sıra bu iki tercüme türünün benzerlik gösterdiği durumlar da vardır. İki tercümenin yapıldığı ortamlar hemen hemen aynıdır, ikisi de toplantı, konferans vb. durumlarda kullanılmaktadır, bu tercihi yapmak tercüme hizmeti almak isteyen kişi yapmaktadır.

Share
This