sözlü tercüme çeşitleri

Sözlü tercüme, tercümenin sözlü olarak yapılmasıdır. Bu tercüme çeşidinde farklı dilde konuşan kişilerin arasında iletişim sağlanmaktadır. Yani tercüman, yabancı dilde konuşan kişinin söylediklerini diğer dinleyicilere aktarma işlemi yapmaktadır. Sözlü tercüme iki şekilde yapılır. Bunlar eş zamanlı (simültane) tercüme ve ardıl (konsekütif) tercüme olarak adlandırılmaktadır.

Sözlü tercüme çeşitlerinden eş zamanlı tercümede tercüman, özel bir kabin içinde kulağında kulaklıkla bir yandan konuşmacıyı dinlerken bir yandan da mikrofon aracılığıyla çeviri işlemini gerçekleştirir. Yani eş zamanlı tercümede konuşmacı ve tercüman aynı anda konuşmaktadır. Eş zamanlı tercüme, daha çok konferans, toplantı gibi durumlarda tercih edilmektedir. Örneğin, uluslararası çalışan büyük bir firma düşünelim. Firmanın yurt dışında da bir ortağı varsa eğer bu firmanın ortakları arasında yapılacak bir toplantıda eş zamanlı tercümeye gerek duyulabilir. Firma ortakları aynı dili konuşmadıkları için aradaki dil engelini kaldıracak kişi, eş zamanlı tercüme yapan bir tercümandır. Ortakların fikir alışverişi yapabilmesi ve alacakları kararlarla ilgili uzlaşma sağlanabilmesi için eş zamanlı tercümenin önemi büyüktür. Zira bu kararlar şirketin geleceğini etkileyecek kararlardır.

Sözlü tercüme çeşitlerinden olan bir diğeri de ardıl tercümedir. Ardıl tercümede tercüman mikrofon ya da kulaklık gibi herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymamaktadır. Ardıl tercüme; tercümanın konuşmacıyı dinledikten sonra ya da konuşmasının belli bir kısmından sonra yaptığı çeviridir. Yani bu sözlü tercüme çeşidinde tercüman konuşmacının sözlerini bölmez, konuşmanın tamamlanmasını bekler ve bu sırada da notlar alır. Daha sonra da aldığı notlar yardımıyla konuşmacının söylediklerini dinleyicilere aktarır. Ardıl tercüme de yine toplantı, konferans gibi durumlarda kullanılabilir. Ama bunların dışında seminer, basın toplantısı, kongre ya da fuar gibi etkinliklerde de ardıl tercüme tercih edilebilir. Örneğin, Türkiye’ye yurt dışından bir sanatçı geldiğinde televizyon kanallarında sıkça gördüğümüz görüntülerden biri yabancı sanatçının yanında söylediklerini çeviren bir tercüman olmasıdır. İşte bu tercümanın görevi, ardıl tercüme yapmaktır, yani sanatçının söylediklerini doğru bir şekilde dinleyicilere aktarmaktır.

Kısacası sözlü tercüme yaparken yazılı tercümeye nazaran daha dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü anlık ya da kısa sürede yapılması gereken bir işlem olduğu için sözleri toparlamak ve nokta atışı yapmak biraz zordur.

Share
This