italyanca tercüme

İtalyanca, İtalya’da ana dil, yakın komşularında ise azınlıkların konuştuğu, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaşayan göçmenler sayesinde bu kıtalara da yayılmış olan bir dildir. Ana dil olarak konuşan kişi sayısı ve konuşulduğu alan belirli olmakla beraber, bu sayı üstünden İtalyanca tercüme ve İtalyanca çevirinin değerini belirlemeye çalışmak hatalı olur. İtalyanca hali hazırda Avrupa üstünde etkili bir dildi, geçmişte Roma İmparatorluğu, sonrasında ve günümüzde ise Papalık ve Vatikan nedeniyle de etkisini sürdürmektedir. Ancak, günümüzde konuşulan Avrupa dillerine İtalyanca imzasını Rönesans ve Reform dönemlerinde atmışlardır. Kurallara bağlı yapısı nedeniyle Latince’ye yakın olan, bu yüzden de “Modern Latince” adı da verilen İtalyanca, gerçekten de sanat, edebiyat, mühendislik gibi alanlardaki etkisiyle Latince’nin bu dil ailesine yaptığı katkıyı günümüzde devam ettirmektedir.

İtalyanca çeviri, sanat çevirisi ve edebiyat çevirisiyle de sınırlı değildir. Ülkenin sahip olduğu konum ve gelişmiş limanları göz önüne alındığı zaman, İtalyanca’nın ticaret için de kullanıldığını söylemek pekala doğrudur. Öte yandan ülkemizde İtalyanca tercüme talebinde de son dönemde büyük bir artışla karşılaşıldığı doğrudur.

Bu ülke ile yapılan gerek kültürel gerekse turistik çalışmalar da İtalyanca tercüme konusunda iş gücü talebi oluşmasına katkıda sağlamaktadır. İtalyanca’nın bu öneminden dolayı ülkemizin çeşitli yerlerinde İtalyan Kültür Merkezleri ve İtalyanca Eğitim veren Dil Okulları da üniversitelerin ilgili bölümleri gibi bu alanda hizmet verecek personel yetiştirmektedir. Melodik bir dil olan ve kolay öğrenilen İtalyanca kullanan tercümanlar, sanat, spor, ticaret ve turizm alanında olduğu gibi, teknik alanlarda da çevirmenlik ve tercümanlık hizmeti sunabilecekleri iş olanakları bulabilirler. Bu alanda yapılan çalışmalar her zaman için karşılığını bulur ve daha iyi iş olanakları edinmek için önemli fırsatlar yaratır. Türkiye ile olan kültürel yakınlıkları da, bu dilde çeviri yapan kişiler için bir başka fırsattır.

Share
This