Teknik Tercüme Yapan Bir Kişi

Teknik tercüme, bilimsel ve teknolojik metinlerin ya da konuşmaların bir tercüman ya da mütercim tarafından çevrilerek hedef dile aktarılması işidir. Bu tercümeyi yapmak uzmanlık gerektirmektedir. Bu tercüme çeşidi; doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıp ve sağlık bilimleri, zirai (tarımsal) bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi konuları kapsar. Bu konular çok geniş bir alanı kapsadığı için konuların hepsinde uzman olmak mümkün değildir. Yani teknoloji ve bilimle ilgilenmeyen, bu konuların özel dalları hakkında bilgi sahibi olmayan biri teknik tercüme yapamaz. Peki, bu tercümeyi yapacak bir tercüman ya da mütercimin ne gibi özellikler taşıması gerekmektedir?

Teknik tercüme yapan bir tercümanın terminoloji bilgisinin de iyi olması gerekmektedir. Yani bu tercüme türünde kendini geliştirmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyen biri terimlerle ilgili iyi bir bilgi birikimine sahip olmak durumundadır. Bir çeviri yapılırken hangi terimin, nerede kullanılması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Teknik tercüme konusuyla ilgili çeviri yapan bir tercüman ya da mütercim, uzmanlaştığı alanda çalışmaya dikkat etmelidir. Yani beşeri bilimler konusunda profesyonelleşmiş bir tercüman ya da mütercim doğa bilimleri konusunda tercüme yapamaz. Bu nedenle tercüme yapacak kişinin, konusu dışında iş almaması gerekmektedir. Ayrıca tercüme bürosunun da bu konuda dikkat etmesi önemli bir durumdur.

Teknik tercümede en çok sorunla karşılaşılan çevirilerden biri kılavuz çevirileridir. Elektronik aletlerin kullanım kılavuzları da bu tercümenin kapsamına girmektedir. Teknik alanda mütercimlik yapan birinin tercüme edebileceği cihazların kılavuzlarında yapılacak en küçük bir hata, bir terimin yanlış kullanılması ya da yanlış bir uygulama anlatımı cihaz sahibi kişinin de mağdur olmasına neden olabilir. Kullanıcının cihazı bozulabilir. Bu nedenle yapılan kılavuz çevirilerinde bilhassa hassasiyet göstermek gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan hususlardan da anlaşılacağı üzere teknik tercüme yapmak kolay bir iş değildir. Bu işi üstlenecek bir tercüman ya da mütercim, alanla ilgili konuda profesyonel ve donanımlı değilse istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla söz edilen konularda hem tercümanların hem de mütercimlerin yetkin olmaları ve kendi alanları dışında çeviri yapmamaları önemli bir durumdur.

Share
This