Tercümanlıkta Etik Kurallar Nelerdir?

Her mesleğin kendisine göre bağlı kaldığı kurallar ve davranışlar bulunmaktadır. Tercümanlık mesleğinde de bu durum söz konusudur. Bu yazılı olmayan kural ve davranışlar sayesinde mesleki açıdan yetkinlik sağlanırken, düzenli bir sistemin oluşması da sağlanabilmektedir. Ülkemizde tercüme adına düzenli bir sistemin olduğu söylenemez. Ancak yazılı olmayan kural ve davranışların hayata geçirilmesi etik açıdan uygun görülür ve mesleğe her yönden değer katabilir. Bu doğrultuda tercümanlık mesleğinde de belirlenmiş etik kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığında herhangi bir cezai işlem ya da yaptırım olmaz ancak kişilerin mesleğe ve kendisine olan saygısı bu kurallara uymayı gerektirmektedir. Tercümanlık mesleğinde, tercüme büroları ya da şirketlerde çalışan kişilerin yeterli yetkinliğe ulaşmadan bu işi kabul etmeleri etik açıdan doğru değildir. Bu durum kişilerin hem kendilerini hem de temsil ettikleri kuruluşları zor durumda bırakabilir. Yapılamayan ya da yanlış yapılan bir tercüme işlemi sonrasında büyük sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu, tercümanlık sektöründe ki en önemli etik kurallardan bir tanesidir.

Tercümanlık hizmeti çerçevesinde, birçok farklı dalda tercümeler yapılabilmektedir. Bilimsel bir tercümeyi bilgisi ve tecrübesi bu yönde olmayan kişiler yapamazlar. Benzer bir şekilde terimlerin ve sektöre özel tabirlerin bulunduğu alanlarda yapılan tercümanlık işlemleri de özel bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu aşamada kişilerin yapamayacakları bir işi kabul etmeleri doğru değildir. Benzer bir durum tercüme bürosu için de geçerlidir. Kendi firmasında çalışan tercümanlar ile sürekli iletişim halinde olan yöneticiler, çalıştırdıkları tercümanların hangi seviyede hizmet verebileceği konusunda da bilgi sahibidirler. Bu doğrultuda çalışanlarının yapamayacakları bir işi kabul etmeleri büroların etik açıdan doğru hareket etmemelerine örnek olarak gösterilmektedir. Mesleki açıdan birkaç küçük etik kural daha olsa da en önemli kurallar bunlardır.

 

Share
This

Post a comment