Tercüme Büroları

Tercüme bürolarında çeşitli tercüme hizmetleri verilmektedir. Bu tercüme çeşitleri simültane (eş zamanlı), konsekütif (ardıl), teknik ve ticari tercüme olarak sıralanabilir. Bunların dışında da bilinen birçok çeviri hizmeti vardır ama en yaygın olarak verilen çeviri hizmetleri adı geçen tercüme çeşitleridir. Bu tercüme çeşitlerini sırayla inceleyelim:

Simültane tercüme, eş zamanlı tercüme anlamına gelmektedir. Simültane tercüme birçok tercüme bürosunda verilen çeviri hizmetlerinden biridir. Bu tercüme çeşidi sözlü olarak yapılan bir tercümedir. Özel olarak hazırlanmış bir kabinde tercümanın kulaklık ve mikrofonla konuşmacıyla aynı anda yaptığı tercüme çeşididir. Tercüman bu işi yaparken konuşmacı ile aynı anda başlar, yani tercüme işini konuşmacı konuşurken gerçekleştirir. Simültane tercüme, yapılması zor bir iştir. Bu nedenle de özel bir yetenek ve eğitim gerektirmektedir. Simültane tercüme, daha çok konferans, toplantı ya da kongrelerde verilen bir tercüme hizmetidir.

Konsekütif tercüme, ardıl tercüme anlamına gelmektedir. Bu tercüme çeşidi de tercüme bürolarında verilen tercüme hizmetlerinden biridir. Ardıl tercümede tercüman, mikrofon ya da kulaklık gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymaz. Tercüman, öncelikle konuşmacının sözlerinin bitmesini bekler, konuşmacı sözlerini bitirdikten sonra hemen ardından tercüme etmeye başlar. Ardıl tercüme de simültane tercüme gibi zor bir tercüme hizmetidir. Çünkü bu tercüme çeşitlerinde tercümanın dile ve konuyla ilgili belli bir birikime sahip olması gerekmektedir. Teknik tercüme, yine tercüme bürolarında verilen tercüme çeşitlerinden biridir. Teknik tercüme; motor, makine, hidrolik, kimya, medikal aletler, tıbbi cihazlar, elektronik cihazlar, otomobil, otomasyon, deniz ulaşım araçları, hava ulaşım araçları, inşaat makineleri, tekstil makineleri, aparat, kaldırma ve iletme makineleri, tarım makineleri, talaşlı ve talaşsız üretim makineleri, elektronik cihazların kurulumu, fabrika makine kurulumları, kullanım kılavuzları gibi konuların tercümesini içerir. Yani teknik tercümede teknik içerikli belgelerin konuya hakim bir tercüman tarafından çeviri yapılmaktadır.

Ticari çeviri; adından anlaşılacağı üzere ticari konularla ilgili yapılan çeviridir. Ticari tercüme kapsamında sayılabilecek konular ise sigorta şirketlerinin, bankaların, finans şirketlerinin, fabrikaların, holdinglerin ve kurumsal düzeyde çalışan büyük işyerlerinin yurt dışındaki yatırımcılar için hazırlanan rapor ve bilançolarıdır. Yani teknik tercümede tercüman, bu rapor ve bilançoların tercümesini yapar.

Share
This

Post a comment