tercüme büroları

Tercüme büroları, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda çalışma alanlarını gitgide genişletmiş ve kendi içlerinde her zaman bir iyileştirme politikası izler olmuştur. Bu iyileştirme politikası, değişen dünya şartları bağlamında müşterilere en doğru çevirileri sunabilmek için önemlidir.

Türkiye’de bulunan ve sektörde ismini duyurmuş her tercüme bürosu, çalışmalarını profesyonel isimlerle yürütür. Profesyonellik demek, kaliteli tercüme hizmeti ve kazanılacak güven duygusu demektir. Bu kapsamda, tercüme bürolarının başlıca çalışma prensibi kadrolarında uzman kişileri bulundurmaktadır. Tercüme büroları, bahsi geçen kadrolarında sadece tercüman bulundurmaz. Bunun dışında koordinatörler ve editörlerle birlikte çalışır. Koordinatör, müşteri ile tercüman arasında bağlantı kuran, adeta bir köprü görevi gören kişidir.

Tercüme hizmeti sürecinin herhangi bir aksaklığa uğramadan devam edebilmesinde, koordinatörün yeri ve önemi büyüktür. Deneyimli tercüman ve koordinatörün dışında, bir de editörler bulunur. Editör, tercüman tarafından yapılan çeviri metinlerini baştan sona kontrol eden ve varsa hataları düzeltip, metni son haline getiren kişidir. Bir tercüme bürosunun, müşterisine hatasız çeviri hizmeti sunabilmesinde son göz olan editörün etkisi kayda değerdir. Özet olarak bir tercüme bürosunun çalışma sistemi şu şekilde açıklanabilir: Müşteri, tercüme bürosundaki koordinatörlerle görüşüp, ona hizmet almak istediği alanı detaylı bir şekilde aktarır ve çevirisi yapılacak metni sunar. Koordinatör, metin hangi türdeyse, o alanda uzman olan tercümana işi yönlendirir. Tercümana bir teslim tarihi verilir ve koordinatör, o zaman gelinceye dek düzenli aralıklarla tercüme sürecini kontrol eder. Teslim alınan çeviri metni, son olarak editöre yönlendirilir, var olan hatalar düzeltilir ve son olarak da çeviri, belirlenen tarihte müşteriye ulaştırılır. Yıllar içerisinde deneyim kazanmış tercüme büroları, bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilir. Bu nedenledir ki, tercüme hizmeti alacak her kişinin belli bir çalışma prensibi olan tercüme büroları ile çalışmalarında fayda vardır.

Share
This

Post a comment