tercüme bürosu

Tercüme, bir kişinin profesyonel olarak konuşabildiği, yazabildiği ve anlayabildiği bir dili yazılı ve sözlü olarak çevirebilmektir. Mütercimlik günümüzde çok tercih edilen bir meslektir. Çeviri yapma işi de çokça aranan bir iştir. Dolayısıyla bu işin yapılması için de gerek internet ortamında gerekse ofis ortamında kurulmuş tercüme büroları vardır.

Mütercimlik, tercümanlık ile karıştırılmamalıdır. Mütercimler yazılı çeviri yaparken tercümanlar ise sözlü çeviri yapmaktadır. İkisini birden yapanlara da zaten mütercim tercüman unvanı verilmektedir. Tercüme bürolarında bu iki meslek mensubu da görev yapmaktadırlar. Peki, bu bürolar mütercim seçiminde nelere dikkat etmelidir? İyi bir mütercim hangi özellikleri taşımalıdır?

Tercüme büroları mütercim seçerken öncelikle bakmaları gereken kriter, bu meslekle ilgili eğitim alıp almadığıdır. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş birini ele alalım. Bu kişi de elbette çeviri yapabilecektir. Ancak bu işi, bir mütercim kadar profesyonel olarak yapamaz. Bu nedenle mezun olunan bölüm önem taşımaktadır. Mütercimlerde ikinci olarak bakılması gereken özellik, deneyimli olup olmadığıdır. Bu demek değildir ki deneyimsizlere tercüme yapma olanağı verilmesin. Mütercimin deneyimli olup olmadığına bakılmasındaki amaç, kapasitesinin nasıl olduğunu anlayabilmektir. Yani yeni mezun olmuş bir mütercimle 5 yıldır bu işi yapan bir mütercime aynı işi veremezsiniz. Dolayısıyla bu işi ne kadar süredir yaptığını öğrenmek gerekmektedir.

Mütercimlere sorulması gereken bir başka özellik de mütercimin uzmanlık alanıdır. Yani hangi alanda çeviri yapabildiği sorgulanmalıdır. Örneğin, genellikle hukuk bürolarına hizmet veren bir tercüme büronuz var ve bir mütercime ihtiyaç duydunuz. Bu mütercimin de doğal olarak hukuki konularla ilgili olarak kendini geliştirmiş olması gerekmektedir. Tıbbi alanda çeviri yapan biri bu durumda sizin işinize yaramayacaktır. Son olarak üzerinde durulması gereken bir nokta da mütercimin çevireceği metne ne kadar sadık olduğudur. Çünkü bir mütercimin ne kadar iyi olduğu en iyi bu şekilde anlaşılabilmektedir. Yani mütercimin, elindeki metnin birebir çevirisini yapması önemli bir husustur. Zira mütercim, metnin dışına çıkar ve metne eklemeler yaparsa çevirisi beğenilmeyecektir.

Tercüme büroları mütercim seçimi yaparken alacakları mütercimin söz edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına dikkat ederse kendileri için verimli bir çalışma arkadaşı bulmak konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklardır.

Share
This

Post a comment