Tercüme Çeşitleri

Çeviri ile uğraşan insanların belki de en çok duydukları terim “teknik çeviri”dir. Bununla beraber teknik çevirinin tam olarak ne olduğu, bir metnin teknik terimler içerirse teknik çeviri mi olduğu gibi pek çok tartışma da vardır. Bu nedenle, konuyu biraz irdelemek iyi olabilir.

Tercüme konusunda kullanılan iki tane çeşitlere ayırma yöntemi vardır: şekle göre ve içeriğe göre. Şekle göre sınıflandırma yapılacak çevirinin sözlü mü yoksa yazılı mı olduğuna göre ayrıştırmaya dayanmaktadır.  Konuşmacıların sözlerini kalabalıklara simultane çeviren sözcüler, resmi davetlilerin yardımcılığını yapan bürokratlar, ortak bir dil bilmeyen iki kişi arasındaki konuşmalarda moderatörlük yapan kişiler vs. sözlü çeviri yaparken, akademik makaleler, mektuplar gibi kaynakları ya da internetten elde edilmiş metinleri çeviren kişiler ise yazılı çeviri yapmaktadırlar.

Sözlü çeviri de kendi içinde alt dallara ayrılır. Videolarda bir kişi konuşurken diğerinin eş zamanlı olarak çeviri yapıp konuşması esasına dayanan simultane çeviri, bir kişinin söylediklerini not alan kişinin konuşmacının ardından söylediklerini dinleyicilerin dilinde tekrar etmesine dayanan ardıl çeviri gibi dalları vardır.  Bu konularda önemli olan, eğer elinizde konuşmaya dair bir metin yoksa, düzgün ve anlamlı not tutmaktır. Böylelikle konuşmanın akışını kesmeden, dinleyicilerin dikkati dağılmadan çevirinizi bitirmiş olursunuz.

Yazılı Çeviri ise bu şekilde ayrılmaz, daha doğrusu yazılı çevirinin bu şekildeki çevirisi içeriğe göre yapıldığı için içeriğe göre çeviri konusunda anlatılması daha mantıklı. Online çeviri de yazılı çeviriye girmektedir. Bu konuda en ilginç olan tür altyazı çevirisidir. Altyazı metinlerinde konuşan belli olmadığı için, çevirinin sağlıklı olması açısından diziyi de takip etmeniz yerinde olacaktır, ve bu nedenle hem yazılı metne sadık, hem de filmin, dizinin vs havasına ve sekansına göre uygun gelen birkaç değişiklik yaparsınız, belki de tek hibrid çeviri türüdür.

Share
This