Tercüme

Günümüzde artık hemen herkes yabancı bir dili öğrenmeye, bilmeye çalışmaktadır. Yabancı dil eğitimini çok kısa sürede vereceklerini söyleyen kurumlar, insanlara sadece dilbilgisi seviyesinde bir eğitim vererek, sadece cümle kurmasını ve iletişim halinde olmasını sağlarlar. Bu seviye de eğitim almış olmak, çevirmenlik yapmak için yeterli değildir. Çevirmen olmak, bir dile yeterince hakim olup, dilin kültürünü, geçmişini tüm detayları ile bilmek demektir.

Kelime haznesi zengin, okuduğu cümleleri iyi analiz edebilen bir kişi, hiçbir anlam kargaşasına yol açmadan mesleğinin gereğini yerine getirir. Aynı zamanda dillerin kültürüne hakim olunması gereklidir. Kültürel anlamda kendilerini sürekli ileriye taşıyan kişiler tercüman olma yolunda önemli adımlar atmış olur. Çeviri yapılacak metin, uzmanlık alanını gerektirecek bilimsel bir yazı ise, bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilerin, anlam kaybı yaratmadan çeviri yapması beklenemez. Kelimeleri sözlük anlamı dışında, doğru bir şekilde yorumlayabilmek doğru kelimeleri kullanmakla olur. Yazılı metinlerin her dilde kullanımı farklıdır. Bir dilekçe ile bir mektup aynı şekilde çevrilemez.  Yeterli derece de eğitim almamış iseniz bunu bilemeyeceğinizden, çeviri sonunda, sadece yanlış aktarılacak bilgilerle dolu bir yazı elde edebilirsiniz. Yazılı metin formatlarını bilmediğiniz toplumların dillerinden yapacağınız çeviriler, eğer uzman değilseniz hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz neticeler doğurur. Kişiler önce kendi ana dillerine hakim olmalı, sonra tercüman olabilmek için gereken adımları yapmalıdır.

Çevirmenlik herkesin ben bu yabancı dili biliyorum demesiyle yapılacak bir meslek değildir. Toplumlara yanlış bilgiler aktarıp, hata yapmaktan öteye gidemeyecek bir iş ortaya çıkarırsınız. Bu da tam bir hayal kırıklığı yaşamanıza neden olur. Alanında uzman tercümanların giderek arttığı ülkemizde, çevirmenlik yapmak için gerekli vasıfların sadece eğitimle sağlandığını artık öğrenmemiz gerekir.

Share
This

Post a comment