tercüme

Tercümenin ne kadar yaygın ve önemli olduğunu çeşitli örnekler ile açıklamak çok daha faydalı olacaktır. Ülkemiz üzerinden gidecek olursak pek çok ülke ile farklı ilişkiler içerisinde olduğumuz bir gerçektir. Ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkeler ile genel olarak sosyal ilişkilerimizin de güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Pek çok markamız, üniversitemiz ve kuruluşlarımız yabancı olanlar ile temas halindedir. Pek çok durumda da tercüme bu nedenle gerekli olmaktadır. İthal edilen bir ürünün kullanım kılavuzunun tercümesinde de, dünyaca ünlü bir konuşmacının anlık olarak konuşmasının Tercümesi de farklı özellikleri olan tercüme işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı tercüme işlemlerine küçük hatalar göz ardı edilebilir. Ancak bazı tip Tercüme işlemlerinde küçük bir hata bile kabul edilmez. Bu nedenle sadece yabancı dil biliyor olmanın çok açık bir şekilde tercüme yapmak için tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle çeviri işlemlerinin uygun kalitede olabilmesi için çeviriye uygun özelliklerin uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde istenmeyen durum ve süreçler meydana gelebilir.

Tercümanlar da Aranan Nitelikler Nelerdir?

Tercüme konusu aslında tercümanlar da aranan nitelikleri doğrudan belirlemektedir. Bildiğiniz gibi bazı teknik tercüme işlemlerinde hata olmaması için tercümanın ilgili konuda bilgi sahibi olması çok önemlidir. Örneğin tıpla ilgili bir makale tercümesi yapılırken bu alanda uzmanlığı olmayan bir tercümanın hata yapmaması pek de olası değildir. Bazı Tercüme işlemlerinde hata olmaması adına tercüme bir kişi tarafından değil bir kurul tarafından yapılır. Doğal olarak bu tip durumlarda gereken özenin gösterilmesi için profesyonel olmak çok önemlidir. Her Tercümenin kendine özgü nitelikleri vardır ve bu nedenle tercümanların da buna uygun olarak hizmet sunabilecek kalitede olması her açıdan son derece önemlidir. Doğru ve kusursuz çeviri için bu çok önemlidir.

Günümüz artık pek çok toplum ve ülke birbirleri ile oldukça yakın ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisindedir. Bu nedenle güçlü bir iletişim kurmak ve bilgiyi, hizmeti genele yaymak için her zaman tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü herkesin çok iyi seviyede yabancı dil bilmesi, bilse bile her yabancı dil konusunda uzman olması beklenemez.
Ülkemiz pek çok ülkeden farklı kişi ve kurumlar ile iletişim kurmaktadır. Doğal olarak çok sayıda dilin tercümesi çok farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. tercüme kitap ve sinema gibi sanatsal yapılardan, otomobil imalatı gibi teknik konulara kadar pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de çok ihtiyaç duyulan bir hizmettir.
Pek çok kişi dil bilmenin çeviri yapmak için yeterli olduğuna inanır. İyi seviyede yabancı dil bilmek tabii ki çevirmen olmak için gereken ilk niteliktir. Ancak bunun dışında da pek çok nitelik aranır. Söz gelimi bazı tercüme işlemlerinde alanlarında uzman kişilerden oluşan bir kurul görev almaktadır.

Tercümelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı tercüme işlemleri doğaları gereği biraz farklılık ya da küçük kusurları belirli bir ölçüde kabul edebilir. Ancak teknik ve hukuksal değeri olan Tercüme işlemlerinin hatasız ve eksiksiz olması daima talep edilmektedir. Bu nedenle yapılan işin niteliğine göre profesyonel kurumlar oto kontrol mekanizmaları ile daha kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
Görüldüğü üzere pek çok alanda farklı nitelikler talep eden tercüme tam anlamı ile profesyonel bir iştir ve amatör olarak yapılması pek çok şekilde zararlı olmaktadır. Bu nedenle kurumlar ve kişiler daima uygun kalitede hizmet talep ederler. Bu da onların en doğal hakkıdır. İşlemlerin doğru olması kadar hızlı ve ekonomik olması da son derece önemlidir.

Günümüzde artık uluslararası olarak iletişim çok güçlü bir haldedir. Eskiden aylar süren bir belgenin transfer işlemi günümüzde bir saniyenin bile altına inmiş durumdadır. Ancak online olarak dokümanların bir çoğunun yabancı dilde olması, pek çok uluslararası sosyal ve ekonomik ilişkide yabancı dilde metinlerin, görsellerin kullanılması doğal olarak tercüme işlemlerine duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Tercüme yapabilmek için sadece yabancı dil bilmek yeterli değildir. Çünkü bazı tercüme işlemleri küçük hataları ve eksiklikleri tolare etse de bazı tercüme işlemlerinin ise kusursuz olması talep edilir. Bazı belgelerin ise tercümesinin resmi olarak da geçerli olabilmesi için öncelikle yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması da gerekebilir. Bu nedenle pek çok durumda yabancı dili bilmek o dilden çeviri yapmak için aranan niteliklerden sadece biridir.

Bu nedenle çeviri işlemlerinde oldukça titiz olmak gereklidir. Tercüme işleminin profesyonel bir iş olduğu ve sadece profesyoneller tarafından yapılması gerektiği bir gerçektir. Bazı çeviri işlemleri ise bir kurul tarafından yapılarak mümkün olan en az hatanın yapılması sağlanır.

Tercümelerde Hata Olması Ne Gibi Durumlara Yol Açabilir?

Resmi belgelerde ve evraklarda yapılan yanlışlıklar beraberinde yasal sorumlulukları da getirebilir. Bilimsel metinlerde ve teknik makalelerde yapılan bir hata en iyi ihtimalle zaman kaybına neden olur. Çevirilerin kusursuz ve eksiksiz olması gerekli şart olarak sunulduğundan bu tip durumlara da müsaade edilmez.

Ülkemizde pek çok çevirmen ve çeviri işleri yapan kurumlar bulunmaktadır. Ancak bu tip hizmetler alırken özellikle de resmi olarak geçerli olan ve ekonomik sonuçlar doğurması muhtemel konularda çevirilerin kalitesi son derece belirleyicidir. Bu nedenle uzman bir tercüme hizmeti profesyoneller tarafından sunulmalıdır. Böylece istenen kalite ve sonuç elde edilmiş olacaktır.

 

Share
This