tercume-sektorunde-en-buyuk-ihtiyac-saglik-alaninda

İnsanlık tarihinin belki de en köklü sektörlerinden biri tercüme sektörü. İnsanlar arasındaki iletişimi sağlamak için antik dönemlerden bu güne kadar farklı anlamlarla ifade edilse dahi tercüme sektörü kullanılıyor. Sözlü tercümeyle başlayan sektör daha sonra yazının bulunması tarihsel gelişimler derken yazılı ve sözlü tercüme olmak üzere iki ana başlığa da ayrıldı. Tam olarak ne zaman başladığı kesin olarak bilinmeyen tercüme sektörünün değişerek de olsa günümüze kadar geldiği de bir gerçek. Bu bağlamda hem dünya üzerinde hem de ülkemizde tercüme sektörü sürekli büyüme göstermeye devam ediyor. Öyle ki artık sektör araştırmalarına yansıyan verilere göre daha önce olmadığı kadar bir büyüme söz konusu. Ülkemiz için bakarsak da %4-6 gibi bir aralıkta her sene büyüme yaşandığı belirtiliyor.

Tercüme bürolarına gelen çeviri işlerinin verilerine göre bakacak olursak eğer bazı sektörlerde tercümeye duyulan ilginin daha yüksek oranlarda olduğu da anlaşılıyor. Özellikle 2016 yılının verilerine göre değerlendirecek olursak sağlık alanında tercüme sektörüne büyük oranda başvuruların yapıldığını söyleyebiliriz. Medikal çevirilere önemin artması tercümanların seçim alanlarına da etki etmeye başladı. Sağlık, tıbbi malzeme alanlarına yapılan yönelmeyle beraber bu alanların pazar payı da büyük oranda artış gösterdi.

Elektronik teknolojilerinin gelişmesiyle beraber hastalıkların tedavileri için kullanılan cihazların sayısının artması, bu cihazların artık tek merkezlerde değil bir anda birçok ülkede kullanıma giriyor olması, kullanım kılavuzlarında dil desteklerine önem verilmesi, sağlık alanının biraz daha küreselleşmiş bir alan olarak görülmesi bu ve bunlara benzer birçok neden söz konusu talep artışının nedeni. Ülkemiz için değerlendirecek olursak, bu derece büyük bir sıçrama yapmış olan sağlık çevirileri birinci sırayı alırken ikinci sırayı ise satış pazarlama çevirileri alıyor. Her iki alanda da talep ciddi oranda artış gösterdi. Tabi resmi çeviriler, teknik çeviriler gibi popülaritesini kaybetmeyen çeviri türlerinde de çeviri talepleri bulunmuyor değil. Ama son dönemde bu alanlarda sağlık alanında yaşanan gibi bir sıçrama olması söz konusu değil.

Share
This