Tercüme Sektörünün Son Bütçesi 200 Milyon Dolar Olarak Açıklandı

2015-2016 yılında ülkemizde birçok sektörde hem olumlu hem de olumsuz yönde değişmeler yaşandı. Sınır hattımızda yaşanan savaşlar, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı duruşunun değişmesi, terör, Rusya ile yaşanan kriz kısacası son dönemde yaşanan birçok gelişme ticaret ve iş sektörlerini doğrudan etkilemeye başladı. Tüm bu kaos ortamından ise genel olarak iş sektörlerinin ve ticaretin olumsuz yönde etkilendiği yorumu yapılıyor. Özellikle dış ticaret konusunda sıkıntıların yaşandığı dönemlerde yükselme gösteren iş sektörleri de yok değil. Bu sektörlerden bir tanesi de tercüme sektörü. 2007 yılından bu yana her yıl biraz daha yükselen biraz daha genişleyen tercüme sektörü bu yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yine büyüme gösterdi.

Açıklanan son veriler ise beklenmedik düzeyde şaşırtıcı oldu. Yapılan araştırmalarda 2016 tercüme sektörü büyük oranda gelişme gösterdi. Yaşanan bu gelişme doğal olarak tercüme sektörünün bütçe oranlarına d yansıdı. Daha önce 100 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında değişen sektör bütçesi son zamanlarda 200 milyon dolara kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişme pazarı biraz daha genişletmeye başlayınca ülkemizde de tercümanlık okullarına duyulan ilgi artış gösterdi.

Pazar payının büyümesinden ve sektörün 200 milyon dolar gibi bir kademeye yükselmesinde en büyük etki yine bölgesel faktörler oldu. Özellikle Suriye’de yaşanan savaş bununla beraber Arap ülkelerinin ülkemize ilgisinin artması tercüme sektörüne daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Zaten araştırma sonuçlarına göre daha önce İngilizce, Rusça gibi diller en çok çevirisi yapılan diller olarak değerlendirilirken şimdilerde ise bunun yanında Arapça tercümenin de büyük çıkışta olduğu raporlara da yansıdı. Üstelik Arapça diline olan ilginin artış göstermesi ve bunun yanında diğer dillere yönelik tercüme ihtiyaçlarının da çok fazla azalmaması haliyle bütçenin büyümesine neden oldu. Yaşanan bu bütçe büyümesi kalıcı olarak devam eder mi ya da bölgedeki krizlerin bir yansıması mı bilinmez ama şuan için 2016 yılı verilerinden ülkemizin 50 milyon dolar gibi yüksek oranda sektör büyümesi gösterdiği raporlara da yansımış gerçek.

Share
This