tercüme sorunları

Tercüme işi oldukça ağır ve karmaşık bir iştir. Tercüme yapacak kişi birçok sorunla karşılaşmaktadır ve bu sorunları çözmek çok uzun bir süreç haline gelebilir bu yüzden oldukça zihin yorucu bir iştir ve tercüman bu sorunları çözmek zorundadır. Tercüme hizmetleri alanında ülkemizde en çok karşılaşılan sorunları bu yazımızda sizler için bir araya getirmeye devam ediyoruz. Tercüme sorunlarını kısaca özetlersek ;

Çeviri dili ile ilgili sorunlar

 • Kaynak dildeki farklı atasözleri ve deyişlerin anlaşılamaması,
 • Anlamları bilinmeyen kısaltmaları,
 • Kaynak dildeki isimler , bölge adları ,o yöreye ait kurum adları,
 • Bazı iş sektörlerine ait terimler,
 • Toplumsal grupların kendi aralarında konuşmaları , selamlaşmaları vb.
 • İki dil arasındaki dil bilgisi kurallarındaki farklılıklar, örneğin Türkçenin sondan eklemeli , Arapçanın kelimedeki sesli harflerin değiştirilerek sessiz harflerden türetilmesi vb.
 • Noktalama işaretleri ve farklı kullanımlarından,
 • Kaynak dildeki argo kullanımlardan kullanılan farklar,

Kaynak Metin İle İlgili Sorunlar

 • Kaynak metinlerin okunamayacak halde olması,
 • Kaynak metinin eksik olması,
 • Silinmiş yazılar,
 • Anlam belirsizliği sonucu oluşan yazım hataları,
 • Tercüme yapıldığı sırada o konu da değişiklikler meydana gelmesi,
 • Metinde belirtilen şemanın çizimin vb. eksik oluşu,

Tercüme Hizmetlerinde Ki Diğer Sorunlar

 • Atasözleri , deyimler ve bunların ne anlatmak istediğinin anlaşılamayışı,
 • Edebi metinlerde yapılan kelime oyunları örneğin şiirlerde kafiye yapılması,
 • Kültür farklılıklarından doğan kavram kargaşası,
 • Tercümanın dil hakkında yeterli bilgisinin olmasına rağmen konu hakkında yeterli bilgisi olmayışı,

Yukarı da özetlendiği gibi tercüme sırasında birçok sorunla karşılaşılabilir yorucu bir süreç haline gelebilir.Bu sorunların bir çoğu toplumların farklılıklarından , çatışmalarından kültürel yozlaşmadan oluşabileceği gibi aynı zamanda tercüme iki toplumu/toplumları birbirine bağlayacak olan farklılıkların anlaşılmasını ve giderilmesini sağlayacak olan araçtır.Belkide diğer dillerden çevirilen kitaplar, dergiler sayesinde diğer toplumlar hakkında daha çok bilgi sahibi olacak ve ön yargılı yaklaştığımız toplumların iyi yönlerinden de haberdar olabileceğiz.

Share
This