tercüme bilgi paylaşımı

İnsanlığın ilk zamanından beri gelişmektedir. Önceleri basit aletler ve avcılık malzemeleri üretmek için öğrendiğimiz ve çocuklarımıza aktardığımız bilgilerdir. Dünyanın her yerine yayılan insanların bu basit bilgileri kendi çabalarıyla öğrenmeleri daha kısa zaman alırken teknolojilerin gelişmesiyle her gelişimin üretilmesi ve geliştirilmesi daha uzun zamanlar almaya başladı. Zaman geçtikçe sözlü aktarılması zorlaşmaya başladı. Bunun için farklı aktarım yolları bulmaya çalışan insanoğlu önce resimlerle, sonra hiyografileri en sonunda yazıyı keşfetmiştir.  Önce yapılan sözlü aktarımın yerine yazılı aktarıma geçilmiştir.

 

Bu noktadan sonra sizden önce başka dilde üretilen teknolojileri ve bilgileri yeniden öğrenmek yerine o dillerden tercüme edilmesi zaman kazandırmak bakımından daha önemliydi. Bu işlerin yapılması tercüme sayesinde kolaylaşması özellik sanayi devriminden sonra teknolojik ve bilgi olarak daha hızlı gelişmemizi sağlamıştır. Bu gelişimler sadece teknoloji alanında olmamıştır. Tercüme sayesinde iktisat, tıp, sanat, felsefe, vb alanlarında gelişme, yeni fikirler, yeni oluşumlar ve yeni tedaviler bulunmuştur. Akademik ve mesleki alanlarda araştırma yapanların sadece kendi dillerinde üretilen eserlere bağlı kalmayıp tercümeler sayesinde birçok dil ve birçok kültürden üretilen bilgilerden yararlanma olanakları sağlanmıştır. Bunun için bilim adamları ve kâşifler yeni toplumlar ve yeni kültürler için dünyanın pek çok yerine gitmişler ve bulduklarını dünyayla paylaşmışlardır.

Bugün öğrendiğimiz her bir bilgi aslında tercüme edilmiş eserler ve yazılardan öğrendiklerimizdir. Birçok toplumlar “bilgi”yi güç olarak görmekte ve tercüme işine ağırlık vermektedir. Bunun için dev kütüphaneler, geniş veri bankaları ve büyük araştırma ve geliştirme merkezleri kurmuşlardır. Başka dillerden, kendi dillerine tercüme eden birçok toplum geçmişte hızla gelişmiş ve adını tarihe yazmıştır. Bütün bilgilerin içinde bulunduğu söylenen İskenderiye Kütüphanesi buna örnek gösterilebilir. Bilgi üretimi dışında bu bilgilerin herkese ulaşması dünya içinde yaşayan birçok toplumun aynı şekilde rahat bir gelişime sahip olabilmesi için önemlidir. Dilleri ayrı olsa da insan her zaman meraklı olmuştur. Bunun için tercüme edilen her bilgi gelişim için atılmış bir adımdır. Yeni bilgi üretilmesi için eskisinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bugün artık bütün bilgilere internet sayesinde ulaşabilsek de hala bilgilerin çoğu toplumların kendi dillerine çevrilmemiştir. Bu bilgilere de ancak tercüme yardımıyla ulaşabileceğini biliyoruz.

Share
This