Tercümenin Tarihi

Tercümenin tarihi bundan binlerce yıl öncesine neredeyse ta ilk insanlara kadar dayandığı varsayılmaktadır. Farklı diller oluşmaya başladığından beri engellerin, kültür çatışmalarının yanlış anlaşılmaların önüne geçmek bu sorunsalı aşmak amacıyla insanların günümüzde halen uğraş verdiği bir sanat , zanat haline gelmiştir.

Tevrat’ta farklı dillerin o zamanlar var olduğu ve buna karşın tercüme gereksiniminin de giderilmeye çalışıldığı anlatan bir hikaye mevcuttur. Babil Kulesi hikayesinde ; insanların kendini kaybetmesi bir takım taşkınlıkların ve sorunların oluşması sonucu gökyüzüne ve tanrıya ulaşmak amacı ile el birliği ile bir kule inşa etme çabasına girmiştir tabi herkes aynı dili konuştuğu için çalışmalar bir dayanışma içinde gerçekleşmiştir. Fakat zaman la kendisini tekrar kaybetmeye başlayan insanoğlunu tanrı bir dil kargaşası oluşturarak cezalandırır. Bunun sonucunda insanlar birbirini anlayamaz hale gelir dolayısıyla farklı diller farklı kültürler oluşur.Birini anlamayan , içe kapanık insanlar oluşur bu sebeple kavgalar tartışmalar yanlış anlaşılmalar meydana gelir.Hatta insanlar bu yüzden anlayamadıkları farklı kültürden insanlara kökeni Yunancaya dayanan ’barbar’ kelimesiyle hitap etmeye başlar.İşte o gün bu gündür insanlar aralarındaki bu anlaşmazlıkları gidermek için bir aracı olan çeviriyi ve tercümanları kullanmaktadır.

Anadolu’da Tercüme

Bazı kaynaklara göre M.Ö. zaman lar da Anadolu’da Asurlular , Babilliler’in Mısırlılarla yazıştıkları ve bunların katiplerinin olduğu bilinmektedir.
Tercüme kavramı 18. Yüzyıla kadar Fransızcada çeviri sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan ’le truchement’ sözcüğünden türediği ileri sürülmektedir. Tercüme sanatı her ne kadar yeni bir meslek alanı olarak görülse de yazılı belgeler ve kaynaklara dayandırılarak M.Ö. den beri var olduğu ileri sürülmektedir.

Tercüme günümüzde ne kadar önemli ise tarihtede bu böyle olmuştur. Özellikle etik açıdan tercüme’nin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Tercüme ile savaşların önüne geçilebilir bir hastanın hayatı kurtulabilir ve birçok zor durumun önüne geçilebilir.

Share
This

Post a comment