TERCÜMENİN ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİMİ

Tercüme aslında, ülkeler arasındaki kültür alışverişi sağlayan bir olgudur. Ulusların birbirleriyle ilişki halinde olmaları için dillerini bilmeleri gerekir. Başka bir dilde yazılan metnin çevrilmesi, uluslararası bir etkileşim sağlamaktadır. Herkesin bütün dilleri bilmesi beklenemeyeceği için, burada tercümenin öne çıktığı bir durum söz konusu olmaktadır.

Ülkelerin kendi insanlarının yaptığı teknolojik, tıbbi veya herhangi bir alandaki gelişme, yeni bir icat tercümeler vasıtasıyla başka ülkelere aktarılır. Ülkeler böylece birbirlerinin değerlerini yükseltirler. Uluslararası bilgi akışının teknolojiyle beraber hızlandığı günümüzde, tercümelerle anlaşan toplumlar birbirleriyle etkileşim halindedirler. Yapılacak her tercüme her iki toplum arasında köprü oluşturacak ve ülkeler birbirleri ile sağlıklı ilişkiler kurmanın keyfini yaşayacaktır. Uluslararası görüşmelerde, yazışmalarda eğer dilini bilmediğimiz bir ülke söz konusu ise, tercümeye mutlak ihtiyaç duyacağız. Bu ister ticari alanda isterse güncel konularda olsun her alanda etkileşimin vazgeçilmez olduğu bir alandır.

Nasıl ki müzik dinlerken, hangi dilde olursa olsun müziğin ritmi insanları eşit derecede etkiliyorsa, metinlerde sadece kendi dillerinde o etkiyi gösterecektir. Çünkü dilin duygusu yoktur. Duygusu olan kelimelerdir. Doğru anlamları ile çeviri yapılan bir metin ülkeler arası etkileşimi kolaylıkla sağlayacaktır. Ortak bir dilde buluşmadıktan sonra, yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Sadece seyirlik bir toplum! İnsanların doğru ticari ilişkiler kurabilmesi, tamamen birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanır. Yazışmaların anlatmak istediğini anlamayan toplumlar iletişimi sağlayamazlar. Tercümenin ülkeler arası etkileşimindeki rolü, turizm sektöründe açıkça kendini belli etmektedir. Başka ülkelerden gelen insanlar gezdikleri, gördükleri yerleri tercüme eden rehberleri ile öğrenerek, büyük bir hayranlıkla yeniden gelmek üzere terk ederler. Bulundukları ülkenin insanını tanımak için rehberlerinden yardım alırlar.

İşte tercüme hayatımızın alanında gerekli olan bir olaydır. Tüm dünya ile etkileşim halinde olmak, gelişmek için bize gereklidir.

Share
This