tercüme uluslararası alan

İki farklı dil konuşan ve iki farklı devletin karşılaşmalarından beri gündemde olan bir konudur. Bu devletler nasıl ve ne şekilde anlaşabileceklerdir. Bunun için bir grup dil bilimci ve bilim adamı ortak bir üzerinde çalışmaktadırlar. O bulunana kadar tercüme yapan kişilere ihtiyaç duymaya devam edeceğiz. Eskiden iki taraf olarak bir araya gelip sözlü ve yazılı anlaşmalar yapan devletler artık dünyanın birçok yerinden farklı ulusların katıldığı büyük toplantılar ve büyük anlaşmalar yapmaktadırlar.

Böyle büyük toplantılarda tercüme yapan kişilere çok büyük görevler düşmektedir. Yazılı belgeleri tamamen doğru ve hiçbir madde kaçırılmadan en ince ayrıntısına kadar tercüme edilmesi gerekmektedir. Sözlü tercümeleri konuşmacıyla aynı anda simültane bir şekilde tercüme edilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Hiçbir bilginin unutulmaması ikili ilişkilerde ve uluslar arası platformlarda herkesin aynı bilgiyi alması açısından önem taşımaktadır.

 

Bu işi yapan kurum veya kişilerin bu iki dili en ince ayrıntısına kadar kullanmak dışında uluslar arası ilişkiler için bu platforma kullanılan terim ve kavramların çok iyi şekilde bilinmesi de gerekmektedir. Kısa bir süre önce Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye savaş açtığı yolunda tercüme hatası az kalsın savaş çıkmasına neden oluyordu. Bu durumların yeniden oluşmaması işinin ehli kişilerin tercüme yapması sayesinde olmaktadır. Dünya içinde sınırların kalktığı ve yeni bir uluslar arası düzeye geldiğimiz bu günlerde tercüme konusu bizim dilimizle ile diğer diller arasında köprü oluşturmaktadır. Sadece siyasi olarak değil uluslar arası şirketlerin ilişkileri de bu noktada önem arz etmektedir. Dünyanın birçok yerinde bulunan şirketlerin birbirlerine bilgi aktarımında hatalı tercüme şirkete büyük bir zarara ve zamana neden olabilir. Bu yüzden çoğu büyük şirket seçilen bir dilde hem ileri derecede konuşma hem de ileri derecede yazı diline hakim kişilerle çalışmak istemektedir. Ama bu durum diğer şirketlerle ve bazı küçük kurumlarla ilişkilerde engellenemeyecek bir durum.

Bu işler dışında uluslar arası pek çok etkinlik yapılmakta ve buralara dünyanın her yerinden insanlar gelmektedir. Böyle etkinlikler ve ilişkiler her zaman tercüme ihtiyacı doğurmaktadır. Uluslar arası ilişkilerin en önemli ve köprü görevi gören mesleği tercümanlık işidir.

Share
This