tıbbi tercüme

Tıbbi tercüme, hasta kayıtları, doktora tezleri, tıp alanında yapılan araştırmalar gibi birçok konuda yapılan çeviri çeşididir. Tıp alanı doğrudan sağlık alanı olduğu için hata kabul etmez. Buradan doğabilecek en ufak bir hata insan hayatına sebep olabilir bu yüzden yasal sorumluluğu da fazladır.

Tıbbi tercüme konusunda yapılacak hatalardan bazıları şunlardır:

-Konu hakkında bilgi ve birikim sahibi olmamak: Bu diğer tercümeler kadar tıbbi tercümelerde de gayet önemli bir olgudur. Konu hakkında bilgisi, deneyimi olmayan bir tercümanın yaptığı çevirinin doğruluğundan da güvenilirliğinden de söz edilemez.

-Latinceyi iyi bilmemek, her ne kadar kaynak dil farklı olsa da tıp metinlerinin çoğunda ortak dil Latince kullanılır bu yüzden çeviri yapacak kişinin Latinceyi tam bilmemesi, yapılacak çevirinin hatalı olmasını sağlar.

-Tıp dilini iyi bilmemek, tıp metinlerini çevirebilmek için en önemli şartlardan biri de kuşkusuz budur. Eğer tercüman tıp dilini ve terimlerini bilmiyorsa tıbbi bir çeviriyi doğru yapma olasılığı yok denecek kadar azdır. Bu yüzde bu konuda yapılabilecek hata payını en aza indirmek için bürolar doktor, veteriner gibi bu alanda bilgi sahibi kişilerle çalışmayı tercih ediyor.

-Kaynak dille hedef dili ve bu ikisinin kültürlerini özdeşleştirememek, Her tercüme de bulunması gereken bu özellik bu çeviri çeşidinde hayati bir önem taşır. Bir araştırmanın bir dokümanın çevirisi dünyadaki tüm insanları etkileyebileceğinden oldukça hassas bir konu olan medikal tercüme, iki kültürün iyi bir şekilde bilinmesinin oldukça gerekli olduğu bir alandır. İki kültür arasında ve Latinceyle olan bağı iyi bir şekilde kurabilmek doğru çeviri için elzem şartlardandır.

Tercümede kalitedense zamana önem verilmiş olması: normal tercüme türlerinde hız, kalite güven üç temel taş olarak nitelendirilse de bu tanım tıbbi çeviriler için uygun değildir. Tıbbi tercüme genel olarak bakıldığında rapor tercümesi ve türevleri gibi birçok tıbbi metnin çevirisini içerdiğinden yapılacak olan herhangi bir hata sonrasında dönüşü olmayan yollara girilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu yüzden bu alanda hizmet almakta olan müşteriler tercüme bürolarına süre konusunda esnek davranmalı ve öncelikle tercüme kalitesinin korunması talebinde bulunmalıdırlar.

 

Share
This